Lucie
Vítejte na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
Přihlásit se nebo Registrovat Domů  ·  Prof. Patočka  ·  Student ART  ·  Student RA  ·  Student KRT  ·  Doktorand  ·  Fórum  

  Moduly
· Domů
· Archív článků
· Doporučit nás
· Články na internetu
· Fotogalerie
· Poslat článek
· Průzkumy
· Připomínky
· Soubory
· Soukromé zprávy
· Statistiky
· Témata
· Top 10
· Váš účet
· Verze pro PDA
· Vyhledávání

  Skupiny uživatelů
· Prof. Patočka
· Student ART
· Student RA
· Student KRT
· Doktorand

  Kdo je online
V tuto chvíli je 3245 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Vítejte na serveru TOXICOLOGY

Vítejte na mém serveru TOXICOLOGY.

Welcome to my own TOXICOLOGY server.

Pozor: pište prosím na toxicology@toxicology.cz.

My RG profile
Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.


Fotografie dneFoto: Ing. Milena Patočková


Fotografie dne


  Články vlastní: Stachysetin, flavonoid čistce egyptského
Autor: Prof. Patocka - Sobota, 25.03. 2017 - 09:47:40 (506 čtenářů) (Zobrazit celý článek | 3242 bytů | Články vlastní | Hodnocení: 0)
prof Patočka

Stachysetin, flavonoid čistce egyptského

Jiří Patočka

     Čistec egyptský (Stachys aegyptiaca) je zdrojem četných terpenických látek (Mohamed a Mohamed, 2014) a mnoha v přírodě rozšířených i jedinečných flavonoidů a jejich glykosidů (např. apigenin, luteolin, apigenin a luteolin 7-glukosidy a 7-diglukosidy, chrysoeriol 7-glukosid, chrysoeriol, xanthomicrol, 5,4′-dihydroxy-6,7,8,3′-tetramethoxyflavon, 5-hydroxy-6,7,8,3′,4′-pentamethoxyflavon, calycopterin, chrysosplenetin, 5-hydroxy-3,6,7,8,4′-pentamethoxyflavon, 5,3′,4′-trihydroxy-3,6,7,8-tetramethoxyflavon, 5,4′-dihydroxy-3,6,7,8,3′-pentamethoxyflavon,  vicenin-2, lueenin-2,  isoscutellarin 7-allosyl(1→2)glukosid, isoscutellarin 7-[6‴-acetylallosyl-(1→2)glukosid, hypolaetin 7-[6‴-acetylallosyl-(1→2)-3″-acetylglukosid], apigenin 7-[6‴-acetylallosyl(1→2) glukoside] a luteolin 7-[6‴-acetylallosyl-(1→2)gluckosid]) (El-Ansari et al., 1991; Halim et al., 1991).

 

  Články vlastní: Sekundární metabolity hlenek: brefelamid
Autor: Prof. Patocka - Pondělí, 20.03. 2017 - 18:11:33 (10567 čtenářů) (Zobrazit celý článek | 11184 bytů | Články vlastní | Hodnocení: 5)
prof Patočka

Sekundární metabolity hlenek: brefelamid

Jiří Patočka

     Hlenky čili slizovky (Mycetozoa) patří k nejpodivnějším organismům na Zemi. Jsou to eukaryotické amébovité organismy, které v sobě spojují vlastnosti buněk rostlinné a živočišné říše, přestože nejsou blízkými příbuznými organismů ani jedné z těchto dvou říší. Nejsou to ani živočichové, ani rostliny a nejsou to ani houby, kam byly dlouho řazeny. Nedají se pořádně zařadit vůbec nikam (Cavalier-Smith, 1998). Jsou jako z jiného světa a pro biology jsou stále záhadou. Prodělávají složitý životní cyklus. V jedné ze svých životních fází, kde tráví většinu života, to jsou jednobuněčné mikroorganismy o velikosti asi 10 μm. Za určitých okolností však buňky některých hlenek splývají do mnohojaderných makroskopických útvarů, které jsou dokonce schopny pohybu. Množí se pohlavním způsobem tak, že vytváří mnohobuněčné makrocysty, nebo nepohlavně tak, že vytvoří plodnice nesoucí spóry. Existuje však i třetí způsob, kterým je vytvoření jednobuněčné mikrocysty (Baldauf a Doolittle, 1997). Hlenky žijí na vlhkých místech, např. v půdě, a živí se bakteriemi, které konzumují pomocí fagocytózy. Za zdrojem potravy se aktivně přesouvají rychlostí až 1 cm/hod a projevují při tom jistou "inteligenci". Vědci na celém světě testují zvláštní schopnosti těchto primitivních organismů a zjišťují, že hlenky mají paměť a primitivní kognitivní funkce: když mají možnost vybrat si z několika zdrojů potravy, zvolí ten nejbližší a dokonce bez problémů k němu projdou tou nejpřímější cestou i bludištěm (Nakagaki  et al., 2000; Ueda, 2006; Adamatzky, 2017).

 

  Dhilirolidy, přírodní insekticidy
Autor: Prof. Patocka - Čtvrtek, 16.03. 2017 - 19:59:19 (5279 čtenářů) (Zobrazit celý článek | 3104 bytů | Hodnocení: 5)

Dhilirolidy, přírodní insekticidy

Jiří Patočka

     Dhilirolidy tvoří skupinů nových, strukturně zajímavých meroterpenů. Jejich objev je příkladem toho, jakým způsobem se v současné době objevují nové přírodní látky. Nejprve byla z hnijícího ovoce stromu Averrhoa bilimbi rostoucího na Srí Lance izolována plíseň Penicillium purpurogenum. Ta byla pěstována v laboratorních kulturách a v půdách těchto kultur pak bylo nalezeno 14 různých meroterpenů, nazvaných dhilirolidy A až N (De Silva et al., 2011; Centko et al., 2014). Spektroskopická a rentgenová difrakční analýza prokázala, že dhilirolidy jsou bezprecendentní skupinou čtyř nových polycyklických sloučenin s uhlíkovým skeletem - dhiliranu, isodhiliranu, dinordhiliranu a dinorisodhiliranu (Da Silva, 2016).

 

  Články vlastní: Vortioxetin, antidepresivum s neuroplastickými účinky
Autor: Prof. Patocka - Sobota, 11.03. 2017 - 19:23:22 (5721 čtenářů) (Zobrazit celý článek | 6898 bytů | Články vlastní | Hodnocení: 5)
prof Patočka

Vortioxetin, antidepresivum s neuroplastickými účinky

Jiří Patočka

     Deprese je závažné psychické onemocnění, které je jednou z hlavních příčin zdravotního postižení v rozvinutém i rozvojovém světě. Průměrný věk objevení se první depresivní epizody je okolo 29 let a celoživotní prevalence dosahuje téměř 20 %. Podle WHO se během příštích deseti let stane deprese druhou nejčastější příčinou invalidity na celém světě. Hledání nových antidepresiv, která budou nejen účinná, ale i dobře tolerovatelná, je proto trvalým úkolem psychofarmakologie.

 

  Články vlastní: Periconianony, eremofilanové seskviterpeny endofytických hub Periconia sp.
Autor: Prof. Patocka - Středa, 08.03. 2017 - 08:29:34 (5492 čtenářů) (Zobrazit celý článek | 3853 bytů | Články vlastní | Hodnocení: 5)
prof Patočka

Periconianony, eremofilanové seskviterpeny endofytických hub Periconia sp.

Jiří Patočka

     Nadzemní části rostlin hostí mnoho takových druhů hub, které rostliny nijak nepoškozují a mnohdy jsou pro ně dokonce užitečné (symbionti). Takové houby označujeme jako endofytické.  Endofyty kolonizují zdravé rostlinné tkáně, aniž by to vyvolalo nějaké zjevné poškození hostitele.  Endofytické houby žijí po celou dobu nebo alespoň část svého života v rostlině,  v jejich buňkách i v mezibuněčných prostorách různých rostlinných částí. Prakticky všechny rostliny okolo nás hostí ve svých pletivech různé druhy hub, které je nepoškozují a žijí s nimi ve vzájemně výhodném soužití. Endofytické houby pomáhají rostlině přežít i tam, kde na rostliny negativně působí abiotické prostředí, různí herbivoři, parazitické houby a bakterie. Jsou totiž schopné syntetizovat četné bioaktivní látky, které rostlině pomáhají v boji s různými škůdci a patogeny (Shin et al., 2005).

 

  Články vlastní: Leporiziny, epithiodiketopiperazinové mykotoxiny
Autor: Prof. Patocka - Pondělí, 06.03. 2017 - 12:24:59 (6298 čtenářů) (Zobrazit celý článek | 3500 bytů | Články vlastní | Hodnocení: 5)
prof Patočka

Leporiziny, epithiodiketopiperazinové mykotoxiny

Jiří Patočka

     Leporiziny, které bylay izolovány z nespecifikovaného kmene plísně Aspergillus sp., jsou deriváty epithiodiketopiperazinu (Reategui et al., 2013). V současné době jsou známy tři leporiziny,  A, B a C. Strukturně jsou podobné síru obsahujícímu mykotoxinu gliotoxinu z Aspergillus fumigatus  (Waring a Chai, 2015), který je zodpovědný za vysokou virulenci této pro člověka patogenní houby (Kwon-Chung a Sugui 2008) či epicorazinu, sekundárnímu metabolitu podivuhodné pouštní houby Podaxis pistillaris (nožník paličovitý) (Al-Fatimi et al., 2006).

 

  Články vlastní: Carpesium faberi a carpedilaktony A-D
Autor: Prof. Patocka - Pátek, 03.03. 2017 - 09:19:24 (5487 čtenářů) (Zobrazit celý článek | 4067 bytů | Články vlastní | Hodnocení: 5)
prof Patočka

Carpesium faberi a carpedilaktony A-D

Jiří Patočka

     Carpesium je rod kvetoucích rostlin čeledi Asteraceae, rozšířených v Evropě a Asii. Nejvíce druhů se vyskytuje v Číně a mnohé z nich jsou endemity. Jedná se převážně o vy trvalé byliny, jen několik druhů je jednoletých. Rostliny mají střídavě uspořádané listy, které mají hladké nebo ozubené hrany. Květy se objevují na koncích větví nebo v úžlabí listů. Plodem je hladká, zobákovitá nažka. Několik druhů, včetně C. abrotanoides, C. divaricatum a C. rosulatum, jsou používány v tradiční medicíně v Číně a Koreji (Zhang et al., 2015).

 

  Články vlastní: Dodin a guazatin: bioaktivní alkyl-deriváty guanidinu
Autor: Prof. Patocka - Středa, 01.03. 2017 - 12:19:46 (5464 čtenářů) (Zobrazit celý článek | 6367 bytů | Články vlastní | Hodnocení: 5)
prof Patočka

Dodin a guazatin: bioaktivní alkyl-deriváty guanidinu

Jiří Patočka

     Deriváty guanidinu jsou často nacházeny jako přírodní látky s biologickou aktivitou (Satake et al., 2015; Wrignt et al., 2017). Jsou mezi nimi i velmi účinné přírodní jedy (O'Neill  et al., 2016; Pratheepa a Vasconcelos , 2016; Selwood et al., 2017). Přítomnost guanidinové skupiny v molekule látky jí často propůjčuje zajímavou bioaktivitu a proto byly v laboratořích syntetizovány tisíce takových látek.  Takovými deriváty jsou i látky, na jejichž jednu z aminoskupin guanidinu je navázán delší alkylový řetězec, jako je tomu např. u dodinu nebo guazatinu.

 

  Články vlastní: Corallociny, nové bioaktivní látky korálovce bukového
Autor: Prof. Patocka - Sobota, 25.02. 2017 - 14:17:28 (8617 čtenářů) (Zobrazit celý článek | 6182 bytů | Články vlastní | Hodnocení: 5)
prof Patočka

Corallociny, nové bioaktivní látky korálovce bukového

Jiří Patočka

     Korálovce jsou stopkovýtrusné houby (Basidiomycota) rodu Hericium (korálovec) z čeledi korálovcovité. Na celém světě roste několik desítek druhů korálovců. V České republice se můžeme setkat celkem vzácně s korálovcem bukovým (Hericium coralloides), ježatým (H. erinaceus) a jedlovým (H. flagellum). Korálovce rostou převážně na poškozených stromech, na starších padlých kmenech a pařezech (Dvořák a Hrouda, 2005). Jsou to jedlé houby, které se dlouhodobě využívají v lidové medicíně východních zemí. Jsou to ale také houby velice krásné a neměli bychom je sbírat k jídlu. Zaslouží si tu nejvyšší ochranu (Burle  a Patočka, 2012).

 

  Články vlastní: Tavola: Jedovatý nebo léčivý strom?
Autor: Prof. Patocka - Úterý, 21.02. 2017 - 20:25:12 (7993 čtenářů) (Zobrazit celý článek | 5217 bytů | Články vlastní | Hodnocení: 5)
prof Patočka

Tavola: Jedovatý nebo léčivý strom?

Jiří Patočka, Jana Divišová

     Tavola je místní název stromu  Barringtonia asiatica na ostrovech Fidži. Tento až 25 metrů vysoký strom z čeledi hrnečníkovité  (Lecythidaceae) však roste na písečných plážích tropických oblastí celého  Indického oceánu a západní části Tichého oceánu, kde je součástí mangrovových porostů.  Pro svůj dekorativní vzhled a stín, který poskytuje,  je často uměle vysazován i ve městech.  Je to rychle rostoucí dřevina s lehkým a měkkým, snadno opracovatelným dřevem.

Tavola (Barringtonia asiatica), Fidži. Foto © Jana Divišová

 
889 článků (89 stránek, 10 článků na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Přejít na:

  Vyhledávání


Pokročilé vyhledávání

  Anketa
Jak se Vám líbí?

Velmi zajímavý
Zajímavý
Průměrný
NezajímavýVýsledky
Další ankety

Účastníků 3068

  Kategorie
· Články doktorandů
· Články mých kolegů
· Články příznivců
· Články studentů ART
· Články studentů KRT
· Články vlastní

  Nejčtenější článek
Nejčtenějším článkem dnes je:

Stachysetin, flavonoid čistce egyptského

  Starší články
Úterý, 21.02.
· Gurmar: Gymnema sylvestre
Sobota, 18.02.
· Biotransformace ethanolu v organismu
Pátek, 17.02.
· Cribrostatiny - cytostatické naftochinony z mořských hub rodu Cribrochalina
Neděle, 12.02.
· Vinifenol A: Nový derivát resveratrolu
Středa, 08.02.
· Vitaminy: průvodce světem vitamínů
Sobota, 04.02.
· Monoterpenické indolové alkaloidy tropického stromu Alstonia scholaris
Čtvrtek, 02.02.
· Genotoxické látky v životním prostředí a potravinách
Neděle, 29.01.
· Stylotellin, jedovatý terpen nahožábrého plže Phyllidiella pustulosa
Středa, 25.01.
· Makronutrienty
Sobota, 21.01.
· Ptilocaulin a isoptilocaulin, toxické guanidinové alkaloidy mořských hub Monanch
Úterý, 17.01.
· Nebezpečné chemické látky v čisticích prostředcích
Neděle, 15.01.
· Acuminolid A, bioaktivní makrolid obrněnky Dinophysis acuminata
Čtvrtek, 12.01.
· Chrysophaentin A, nový typ antibakteriálně účinného metabolitu mořské řasy Cryso
Úterý, 10.01.
· Nebezpečné chemické látky v kosmetických přípravcích
Sobota, 07.01.
· Pesticidy
Čtvrtek, 05.01.
· Callyspongiolid, makrocyklický lakton mořských hub Callyspongia sp.
Pondělí, 02.01.
· Jedy mikromycet v potravinách a potravinářských surovinách
Úterý, 27.12.
· Ganomyciny, bioaktivní hydrochinony lesklokorky Pfeifferovy
Pátek, 23.12.
· Antinutrienty a environmentální zdraví
Úterý, 20.12.
· Kde se berou toxické látky v potravinách?
Neděle, 18.12.
· Protizánětlivé triterpenoidy chilské myrty Ugni molinae
Úterý, 13.12.
· Incarvillatein, antinociceptivní terpenický alkaloid Incarvillea sinensis
Pondělí, 12.12.
· Význam antioxidantů ve výživě
Neděle, 11.12.
· Cypřišek hrachonosný a jeho biologicky aktivní terpeny
Středa, 07.12.
· Moringa olejodárná a její bioaktivní látky
Neděle, 04.12.
· GMO
Čtvrtek, 01.12.
· Cytotoxické metabolity mořského pláštěnce Dendrodoa grossularia
Úterý, 29.11.
· Nežádoucí a toxické účinky antibiotik
Čtvrtek, 24.11.
· Seskviterpeny spiro-cyklopropanového typu z brazilského pepřového stromu
Sobota, 19.11.
· Antidepresivně účinné látky šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis)

Starší články

  Přihlášení
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

  Informace

Powered by UNITED-NUKE

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Odebírat naše zprávy můžete pomocí souboru backend.php nebo ultramode.txt.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE, modified by Prof. Patočka. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.17 sekund

Hosting: SpeedWeb.cz

Administrace