Amphimedin: cytotoxický mořský alkaloid
Publikováno: Pondělí, 21.08. 2017 - 00:00:00
Téma: prof Patočka


Amphimedin: cytotoxický mořský alkaloid

Jiří Patočka

     Amphimedin je mořský alkaloid, izolovaný z pacifické mořské houby Amphimedon sp., sbírané v hloubce 3 m na pobřeží ostrova Guam (Schmitz et al., 1983). Tato heteroaromatická látka se strukturou  pyridoakridinu má cytotoxické účinky a byla též mnohokrát připravena synteticky (Labarca et al., 1987; Echavarren a Stille, 1988; Kubo a Najahara, 1988; Bracher a Pepke, 1996; Nakahara et al., 1996; Melzer et al., 2014; Khalil et al., 2016), aby bylo možné studovat její biologické účinky. Synteticky byly připraveny  i četné analogy této látky (Brahic et al., 2002), které jsou také cytotoxické a byla u nich prokázána významná protinádorová aktivita (Thale et al., 2002; Sharma et al., 2016; Plodek a Bracher, 2016).     Pyridoakridiny jsou početnou skupinou mořských alkaloidů s 11H-pyrido [4,3,2-mn] akridinovým skeletem, které tvoří jednu z největších chemických rodin mořských alkaloidů (Marshall et al., 2009). Během posledních několika let představovaly přírodní pyridoakridiny a jejich analogy vynikající cíle pro syntetické práce a byly předmětem intenzivního studia kvůli jejich významným biologickým aktivitám (Wei et al., 2010). Bylo zjištěno, že mají účinky cytotoxické, antibakteriální, antifungální, antivirové, insekticidní, anti-HIV a antiparazitické (Ibrahim a Mohamed, 2016). Jejich cytotoxický a protinádorový účinek je založen na jejich schopnosti inhibovat topoisomerázu IIα (Marschall et al., 2003; Marshall a Barrows, 2004). V tomto směru je účinným inhibitorem zejména neoamfimedin (de Guzman et al., 1999), ale i další inhibitory topiisomerázy, které jsou novými  perspektivními látkami v terapii rakoviny (Dias et al., 2005).
    Skupina pyridoakridinových mořských alkaloidů je zajímavá také tím, že jejich farmakologické a toxikologické vlastnosti často závisí na nepatrných změnách skeletu pyridoakridinu. Např. biologická aktivita strukturálně podobného neoamfimedinu a amfimedinu je také velmi podobná, biologická aktivita deoxyamfimedinu se velmi liší. Deoxyamphimedin poškozuje DNA in vitro nezávisle na enzymech topoizomerázy tvorbou reaktivních forem kyslíku. Jeho aktivita byla snížena v prostředí s nízkým obsahem kyslíku, s odstraněním redukčního činidla a za přítomnosti antioxidantů. Deoxyamphimedin také vykazoval zvýšenou toxicitu v buňkách citlivých na poškození jednovláknové nebo dvojvláknové DNA, což je v souladu s jeho aktivitou in vitro (Marshall et al., 2009).
Litratura
Brahi, C, Darro F, Belloir M, Bastide J, Kiss R, Delfourne E. Synthesis and cytotoxic evaluation of analogues of the marine pyridoacridine amphimedine. Bioorg  Med Chem. 2002; 10(9): 2845-2853.
Bracher F, Papke T. Polycyclic aromatic alkaloids, XI a convenient formal total synthesis of the cytotoxic marine alkaloid amphimedine. Eur J Org Chem. 1996; 1996(1), 115-116.
de Guzman FS, Carte B, Troupe N, Faulkner DJ, Harper MK, Concepcion GP et al. Neoamphimedine: a new pyridoacridine topoisomerase II inhibitor which catenates DNA. J Org Chem. 1999;  64(4): 1400-1402.
Dias N, Vezin H, Lansiaux A, Bailly C. Topoisomerase inhibitors of marine origin and their potential use as anticancer agents. DNA Binders and Related Subjects, 2005; 89-108.
Echavarren AM, Stille JK.  Total synthesis of amphimedine. J Am Chem Soc. 1988; 110(12): 4051-4053.
Ibrahim SR, Mohamed GA. Marine pyridoacridine alkaloids: biosynthesis and biological activities. Chemistry Biodiversity, 2016; 13(1): 37-47.
Khalil IM, Barker D, Copp BR. Bioinspired Syntheses of the Pyridoacridine Marine Alkaloids Demethyldeoxyamphimedine, Deoxyamphimedine, and Amphimedine. J Org Chem. 2016; 81(1): 282-289.
Kubo A, Nakahara S. Synthesis of amphimedine, a new fused aromatic alkaloid from a pacific sponge, Amphimedon sp. Heterocycles, 1988; 27(9): 2095-2098.
Labarca CV, MacKenzie  AR, Moody CJ, Rees CW, Vaquero JJ. Vinyl azides in heterocyclic synthesis. Part 7. Synthetic studies on the cytotoxic marine alkaloid amphimedine. Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1, 1987; 927-929.
Marshall KM, Andjelic CD, Tasdemir D, Concepción GP, Ireland CM, Barrows LR. Deoxyamphimedine, a pyridoacridine alkaloid, damages DNA via the production of reactive oxygen species. Mar Drugs. 2009; 7(2): 196-209.
Marshall KM, Barrows LR. Biological activities of pyridoacridines. Nat Prod Rep. 2004; 21(6): 731-751.
Marshall KM, Matsumoto SS, Holden JA, Concepción GP, Tasdemir D, Ireland CM, Barrows LR. The anti-neoplastic and novel topoisomerase II-mediated cytotoxicity  of neoamphimedine, a marine pyridoacridine. Biochem Pharmacol. 2003; 66(3): 447-458.
Melzer B, Plodek A, Bracher F. Total synthesis of the marine pyridoacridine alkaloid demethyldeoxyamphimedine. J Org Chem. 2014; 79(15): 7239-7242.
Nakahara S, Tanaka Y, Kubo A. Total synthesis of amphimedine. Heterocycles, 1996; (43): 2113-2123.
Plodek A, Bracher F. (2016). New Perspectives in the Chemistry of Marine Pyridoacridine Alkaloids. Marine drugs, 2016; 14(2): 26.
Sharma V, Sharma PC, Kumar V. (2016). In Silico Molecular Docking Analysis of Natural Pyridoacridines as Anticancer Agents. Advances in Chemistry, 2016; 9 stran. https://www.hindawi.com/journals/ac/2016/5409387/
Schmitz FJ, Agarwal SK, Gunasekera SP, Schmidt PG, Shoolery JN. Amphimedine, new aromatic alkaloid from a pacific sponge, Amphimedon sp. Carbon connectivity determination from natural abundance carbon-13-carbon-13 coupling constants. J Am Chem Soc. 1983; 105(14): 4835-4836.
Thale Z, Johnson T, Tenney K, Wenzel PJ, Lobkovsky E, Clardy J, Media J, Pietraszkiewicz H, Valeriote FA, Crews P. Structures and cytotoxic properties of  sponge-derived bisannulated acridines. J Org Chem. 2002; 67(26): 9384-9391.
Wei X, Bugni TS, Harper MK, Sandoval IT, Manos EJ, Swift J, Van Wagoner RM, Jones DA, Ireland CM. Evaluation of pyridoacridine alkaloids in a zebrafish phenotypic assay. Mar Drugs. 2010; 8(6): 1769-1778.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=997