Biologicky aktivní metabolity myxobakterií: rhizopodin a deriváty
Publikováno: Pátek, 23.06. 2017 - 06:09:09
Téma: prof Patočka


Biologicky aktivní metabolity myxobakterií: rhizopodin a deriváty

Jiří Patočka

     Myxobakterie jsou ve většině případů půdní bakterie, z nichž mnohé druhy dokážou koordinovat chování jednotlivých buněk ve prospěch celé komunity. Samostatné bakterie nejsou zdánlivě ničím výjimečné, ale jakmile se rozmnoží do většího počtu, prudce změní své chování. Mění se zejména jejich stravovací návyky a z mírumilovných rozkladačů zbytků se stávají obávaní lovci. Obklopí svou kořist a svými enzymy ji rychle rozloží na výživný bujon. Takové dravé chování je mezi bakteriemi velkou výjimkou a posouvá myxobakterie na samý vrchol mikroskopické potravní pyramidy. Při nedostatku potravy se některé bakterie přemění na spory, což jsou velice odolná spící stádia bakterie, schopná přežívat v tomto stavu velmi dlouho dobu. Ve stadiu spor jsou schopna  s pomocí větru nebo vody cestovat na velké vzdálenosti a rozšiřovat tak teritorium svého působení. Myxobakterie také produkují mnoho průmyslově i medicínsky významných chemických látek a jejich výzkum přináší nové poznatky o chemicky i biologicky zajímavých přírodních látkách.     Takovou látkou je např. cytotoxicky účinný rhizopodin, obevený v myxobakterii Myxococcus stipitatus (Gronewold et al., 1999), který je tvořen 38 členným cyklickým polyketidem, schopným ineragovat s cytoskeletem buněk (Horstmann a Menche, 2008)., kde inhibuje polymeraci aktinu (Hagelueken et al., 2009), podobně jako chivosazoly z myxobakterie Sorangium cellulosum (Diestel et al., 2009). Nedávné výzkumy prokázaly, že myxobakterie Myxococcus stipitatus produkuje i další makrocyklické a cytotoxicky účinné dilaktony, které je možné považovat za congenery rhizopodinu: isorhizopodin a bisisorhizopodin (Oku et al., 2014).
     Rhizopodin a jeho congenery se tak řadí mezi několik přírodních sloučenin, které interferují s mikrotubuly nebo aktinovým cytoskeletem. Do stejné skupiny patří i přírodní látky, jako jsou Vinca-alkaloidy nebo taxany (Patočka et al., 2001), které se široce používají pro léčbu rakoviny. Rhizopodin je přírodní sloučenina, která silně ovlivňuje aktinový cytoskeleton již v nanomolárních koncentracích a prvotní práce odhalily jeho zajímavé antibakteriální a cytotoxické účinky, ale buněčné účinky a farmakologické vlastnosti rizopodinu nebyly dosud dostatečně studovány. Předpokládá se, že rhizopodin může mít protinádorovou aktivitu, ale dosud neexistuje dostatečný počet studií, které by to potvrdily. Nedávná studie Zhanga a spolupracovníků (2015( prokázala, že rhizopodin inhibuje proliferaci a indukuje buněčnou smrt buněk MDA-MB-231 a T24 v nanomolárních koncentracích. Rozštěpení PARP rhizopodinem naznačuje indukci buněčné smrti závislé na kaspázách. Důležité je, že rhizopodin silně inhiboval migraci rakovinových buněk MDA-MB-231 a T24 v subtoxických dávkách, kde nebyla pozorována agregace aktinu, což naznačuje specifickou podkladovou signalizaci rizopidinu. Tato práce tak poskytuje základ pro další hlubší charakterizaci rizopodinu jako protinádorového léčiva.
Literatura
Diestel R, Irschik H, Jansen R, Khalil MW, Reichenbach H, Sasse F. Chivosazoles A and F, cytostatic macrolides from myxobacteria, interfere with actin. Chembiochem. 2009; 10(18): 2900-2903.
Gronewold TM, Sasse F, Lünsdorf H, Reichenbach H. Effects of rhizopodin and latrunculin B on the morphology and on the actin cytoskeleton of mammalian cells. Cell Tissue Res. 1999; 295(1): 121-129.
Hagelueken G, Albrecht SC, Steinmetz H, Jansen R, Heinz DW, Kalesse M, Schubert WD. The absolute configuration of rhizopodin and its inhibition of actin polymerization by dimerization. Angew Chem Int Ed Engl. 2009; 48(3): 595-598.
Horstmann N, Menche D. Configurational assignment of rhizopodin, an actin-binding macrolide from the myxobacterium Myxococcus stipitatus. Chem Commun (Camb). 2008; (41): 5173-5175.
Oku N, Matsumoto A, Matsunaga T, Asano Y, Kasai H, Matoba S, Igarashi Y. Two new ring-contracted congeners of rhizopodin illustrate significance of the ring moiety of macrolide toxins on the actin disassembly-mediated cytotoxicity. Chem Pharm Bull (Tokyo). 2014; 62(3): 294-300.
Patočka J, Strunecká A, Stiborová M. Inhibitory mikrotubulů. Chem Listy 2001; 95: 700-707.
Zhang S, Menche D, Zahler S, Vollmar AM, Liebl J, Förster F. In vitro anti-cancer effects of the actin-binding natural compound rhizopodin. Pharmazie. 2015; 70


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=983