Bioaktivní látky mořských mikroorganismů: padanamidy
Publikováno: Středa, 14.06. 2017 - 06:33:03
Téma: prof Patočka


Bioaktivní látky mořských mikroorganismů: padanamidy

Jiří Patočka

     Mikroorganismy žijící ve světových oceánech představují obrovský a zatím převážně neprobádaný svět plný biologické rozmanitosti, který může přinést nové látky ze skupiny bioaktivních sekundárních metabolitů. Ty by mohly být nasazeny v náročném klinickém boji proti rezistenci na antibiotika. V rámci probíhajících programů zaměřených na objevování nových přírodních produktů produkovaných izolovanými mikroorganismy, byly v laboratorních kulturách Streptomycet nalezených v mořských sedimentech (isolát RJA2928) Padana Nahua  na Papui Nové Guinei, nalezeny dva nové nezvyklé peptidy.     Jedná se o lineární peptidy nazvané padanamidy, složené jen ze samých neproteinogenních aminokyselin (Williams et al., 2011). Padanamid A je složen z kyseliny 2-methoxy-octové (Maa), 3-hydroxyleucinu (Hleu), kyseliny piperazové (Pip), kyseliny 4-amino-3-hydroxy-2-methyl-5-fenylpentanové (Ahmpp) a 3-amino-2-oxopyrrolidin-1-karboxamidu (Aopc). V padanamidu B je 3-amino-2-oxopyrrolidin-1-karboxamid (Aopc) nahrazen aminopiperidin-2,6-dionem (Apd) (Du et al., 2013). Oba padanamidy byly připraveny také synteticky (Long et al., 2013).
     Padanamid B vykazuje in vitro cytotoxickou aktivitu  k T lymfocytům Jurkat (ATCC TIB-152) s hodnotou IC50 20 µg /ml, zatímco padanamid A je méně účinný (IC50 ≈ 60 μg / ml) než Padanamid B. (Negi et al., 2017).
Literatura
Du YL, Dalisay DS, Andersen RJ, Ryan KS. N-carbamoylation of 2,4-diaminobutyrate reroutes the outcome in padanamide biosynthesis. Chem Biol. 2013; 20(8): 1002-1011.
Long B, Tang S, Chen L, Qu S, Chen B, Liu J, Maguire AR, Wang Z, Liu Y, Zhang H, Xu Z, Ye T. Total synthesis of padanamides A and B. Chem Commun (Camb). 2013; 49(29): 2977-2979.
Negi B, Kumar D, Rawat  DS. Marine Peptides as Anticancer Agents: A Remedy to Mankind by Nature. Current Protein Peptide Science, 2017; 18: 1-20
Williams DE, Dalisay DS, Patrick BO, Matainaho T, Andrusiak K, Deshpande R, Myers CL, Piotrowski JS, Boone C, Yoshida M, Andersen RJ. Padanamides A and B, highly modified linear tetrapeptides produced in culture by a Streptomyces sp. isolated from a marine sediment. Org Lett. 2011; 13(15): 3936-3939.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=981