Corallociny, nové bioaktivní látky korálovce bukového
Publikováno: Sobota, 25.02. 2017 - 14:17:28
Téma: prof Patočka


Corallociny, nové bioaktivní látky korálovce bukového

Jiří Patočka

     Korálovce jsou stopkovýtrusné houby (Basidiomycota) rodu Hericium (korálovec) z čeledi korálovcovité. Na celém světě roste několik desítek druhů korálovců. V České republice se můžeme setkat celkem vzácně s korálovcem bukovým (Hericium coralloides), ježatým (H. erinaceus) a jedlovým (H. flagellum). Korálovce rostou převážně na poškozených stromech, na starších padlých kmenech a pařezech (Dvořák a Hrouda, 2005). Jsou to jedlé houby, které se dlouhodobě využívají v lidové medicíně východních zemí. Jsou to ale také houby velice krásné a neměli bychom je sbírat k jídlu. Zaslouží si tu nejvyšší ochranu (Burle  a Patočka, 2012).     Své pevné místo v tradiční čínské a japonské medicíně v terapii nemocí trávicího systému má zejména korálovec ježatý, označovaný v Číně jako Hou Tou Gu a v Japonsku yamabushitake (Lindequist et al., 2010). Západní medicína dlouho léčebný efekt korálovců přehlížela, ale novější farmaceutický a farmakologický výzkum korálovců v nich objevil řadu biologicky účinných látek, které možná jednou najdou uplatnění i v moderní medicíně (Patočka a Navrátilová, 2014). Nejvíce prozkoumanou skupinou bioaktivních látek korálovců jsou diterpenoidy – erinaciny a hericenony (Mizuno, 1999). Tvoří skupinu chemicky příbuzných látek, které působí jako stimulátory syntézy nervových růstových faktorů (Mori et al., 2008).
     Z korálovce bukového byla zcela nedávno izolována řada bioaktivních látek, z nichž po stránce chemické a farmakologické se jako nejzajímavější jeví látky nazvané corallociny (A, B a C) (Wittstein et al., 2016). Corallocin B má slabou cytostatickou aktivitu. Inhibuje růst myších fibroblastů s IC50 14.7μM a buněk HUVEC (IC50 2.1μM), MCF-7 (IC50 9.2μM) a KB-3-1 c (IC50 11.5μM). Corallocin B má také antifungální aktivitu proti Mucor plumbeus MUCL 49355 (MIC 57.4 μM). Co je však nejdůležitější, všechny corallociny indukují produkci nervových růstových faktorů a stimulují růst neuritů (Wittstein et al., 2016), stejně jako erinaciny a hericenony. Corallocin B však také vykazuje antiproliferativní aktivitu u lidských nádorových buněčných linií MCF-7 a KB-3-1 (Wittstein et al., 2016).
    Nervové růstové faktory jsou proteiny produkované mozkem, které při jeho embryonálním vývoji regulují zapínání genů kmenových buněk a tvorbu a diferenciaci nervových buněk. Navádí také nově vytvořené buňky na příslušné místo v mozku, a pak se podílejí na jejich údržbě, ochraně a opravách. Látky, které dokážou stimulovat nervové růstové faktory, mohou proto sehrát významnou úlohu všude tam, kde dochází k poškození nervových buněk. Ať už jde o jejich přirozené opotřebování v důsledku stárnutí, nebo o mechanické poškození při úrazech hlavy. Výzkumy naznačují, že lidem s degenerativními nemocemi mozku, jako je Alzheimerova choroba, nebo obětem mrtvice či úrazu hlavy bychom mohli pomoci k rychlejšímu zotavení tak, že podpoříme produkci růstových faktorů (Paoletti et al., 2016; Triaca et al., 2016). 
Literatura
Burle V. Patočka J, Korálovce, houby, které se zaslouží ochranu. Vesmír 2012; 91(3): 154-155.
Dvořák D, Hrouda P. Ježaté houby / lošáky a korálovce. Brno : Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3801-2.
Lindequist U, Rausch R, Füssel A, Hanssen HP. Higher fungi in traditional and modern medicine. Med Monatsschr Pharm. 2010;33(2):40-48.
Mizuno T. Bioactive substances in Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (Yamabushitake), and its medicinal utilization, Int J Med Mushrooms 1999; 1: 105– 119.
Mori K, Obara Y, Hirota M, Azumi Y, Kinugasa S, Inatomi S, Nakahata N. Nerve growth factor-inducing activity of Hericium erinaceus in 1321N1 human astrocytoma cells, Biol Pharm Bull. 2008; 31: 1727– 1732.
Paoletti F, de Chiara C, Kelly G, Covaceuszach S, Malerba F, Yan R, Lamba D, Cattaneo A, Pastore A. Conformational Rigidity within Plasticity Promotes Differential Target Recognition of Nerve Growth Factor. Front Mol Biosci. 2016; 3: 83.
Patočka J. Bioaktivní látky houby korálovce ježatého (Hericeum erinaceus). Psychiatrie  2014; 18(4): 171-176.
Triaca V, Calissano P. Impairment of the nerve growth factor pathway driving amyloid accumulation in cholinergic neurons: the incipit of the Alzheimer's disease story? Neural Regen Res. 2016; 11(10): 1553-1556.
Wittstein K, Rascher M, Rupcic Z, Löwen E, Winter B, Köster RW, Stadler M. Corallocins A-C, Nerve growth and brain-derived neurotrophic factor Inducing metabolites from the mushroom Hericium coralloides. J Nat Prod. 2016. https://www.researchgate.net/publication/307477249_Corallocins_A-C_Nerve_Growth_and_Brain-Derived_Neurotrophic_Factor_Inducing_Metabolites_from_the_Mushroom_Hericium_coralloides


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=956