Karcinogenně účinné metabolity líhy srostlé (Lyophyllum connatum)
Publikováno: Pondělí, 11.04. 2016 - 11:42:17
Téma: prof Patočka


Karcinogenně účinné metabolity líhy srostlé (Lyophyllum connatum)

Jiří Patočka

     Líha srostlá (Lyophyllum connatum) je poměrě hojná lupenitá houba pozdního léta a začínajícího podzimu, která roste v lesích i mimo les, nejčastěji na místech ovlivněných člověkem. Nejčastěji v místech bohatých na dusík. Má 50 až 120 mm široký klobouk našedlé bílé barvy, který je v mládí polokulovitý, později plochý a zprohýbaný, s podvinutým okrajem. Lupeny jsou husté, vykrojené až sbíhavé. Třeň je válcovitý až břichatý, v bázi zúžený, bílý, na bázi srostlý s ostními s kterými vytváří trs. Dužnina je pružná až chrupavčitá, bílá, nakyslého pachu a mírné chuti (Hagara et al., 1999).     Rod Lyophyllum je velmi početný, v roce 2012 bylo známo 239 taxonů zaznamenaných v indexu Fungorum.org, ale taxonomické postavení některých druhů je nejasné. Houby tohoto rodu rostou po celém světě a ve většině případů se jedná o jedlé a chutné houby, často i houby léčivé (Keogh a Taylor, 2010; Wang et al., 2013).
     Také u nás rostoucí líha srostlá bývala dlouho ceněna jako jedlá houba a ještě v nedávné době byla uvedena v českém seznamu hub určených k prodeji. Výzkumy posledních let v ní však prokázaly látky s mutagenními účinky, podezřelé z karcinogenicity (Fugmann a Steglich, 1984). Dnes je proto uváděna jako nebezpečná (Xiao a Yu, 2009) a není doporučována k jídlu (Yasukawa, 2015).


     Důvodem je přítomnost azoxysloučeniny zvané lyophyllin, která je v houbě syntetizována kondenzací N-hydroxy-N',N'-dimethylmočoviny s N-methylhydroxylaminem (Ye et al., 1997). Další zajímavou a možná i nebezpečnou látkou nalezenou v této houbě je N-hydroxy-N‘,N‘-dimethylcitrullin nazvaný connatin, který funguje jako silný vychytávač (scavenger) volných radikálů (Kimura et al., 2008).

Literatura
Fugmann B, Steglich W. Unusual components of the toadstool Lyophyllum connatum (agaricales). Angewandte Chemie International Edition in English, 1984; 23(1): 72-73.
Hagara L, Antonín V, Baier J. Houby 1999; str. 175.
Keogh J, Taylor P. (2010). Mushrooms and Health. National Research Flagships, CSIRO 2010; 122.
Kimura C, Nukina M, Sugawara Y. Crystal structure of connatin, a strong radiál scavenger from Lyophyllum connatum. Acta Cryst. 2008; A64: C399.
Wang XQ, Zhou DQ, Zhang XL, Li SH. Taxonomic Study on the Genus Lyophyllum in Sustainable Environment Engineering. Applied Mechanics and Materials 2013; 340: 975-978.
Xiao LI, Yu LI. Studies on Toxicity of Lyophyllum connatum. Northern Horticulture, 2009; 10: 104.
Yasukawa K. Edible and Medicinal Mushrooms as Promising Agents in Cancer. Chapter 2, in the book: Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science. 2055. Edited by Omboon Vallisuta and Suleiman Olimat, 2015. ISBN 978-953-51-2128-2
Ye Y, Aulinger K, Arnold N, Spahl W, Steglich W. Biosynthesis of the Azoxycarboxamide Lyophyllin and Formation of Some of its Unnatural Analogues in Fruit-bodies of Lyophyllum connatum. Tetrahedron Letters, 1997; 38(46): 8013-8016.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=876