Tridentochinon a tridentorubin: pigmenty klouzku tridentského
Publikováno: Pondělí, 04.04. 2016 - 10:56:23
Téma: prof Patočka


Tridentochinon a tridentorubin: pigmenty klouzku tridentského

Jiří Patočka

     Klouzek tridentský (Suillus tridentinus) je chutná jedlá houba, vázaná na modříny, s kterými tvoří mykorhizu. Roste vzácně od června do listopadu na alkalických, vápenitých půdách. U nás je znám z Jižních Čech, Lounska a Teplicka. Je uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh) (Holec a Beran, 2006).    Je to poměrně velká houba, s kloboukem o průměru až 15 cm, který je polokulovitý a později klenutý. Jeho barva je zprvu žlutooranžová a později oranžová, s hnědo-rezavými nebo hnědo-červenými šupinkami. Pokožka je jen částečně loupatelná. Rourky jsou přirostlé a na vrcholu třeně přecházejí v síťku, špinavě nažloutlé nebo oranžově rezavé, ve stáří až rezavě hnědé. Póry jsou červeno oranžové, ve stáří oranžově rezavé. Třeň je až 10 cm vysoký o průměru kolem 2 cm. Dužnina je bledě naoranžovělá, na řezu někdy slabě červená. Vůně je nenápadná, chuť mírná až trochu nakyslá (Holec et al., 2012).
      Důvodem převažující barvy klouzku tridentského je přítomnost cihlově červeného pigmentu zvaného tridentochinon. Ten se skládá z p-benzochinonu kondenzovaného s tetrahydrofuranem (Besl et al., 1975) a jak prokázala hmotnostní spektra, v jeho molekule je přítomen 13-uhlíkový polynenasycený ansa-řetězec (Schwarz et al., 1976). Tridentochinon je schopen kondenzace s geranylgeranylpyrofosfátem za vzniku dalšího červeného barviva tmavší barvy, které bylo nazváno tridentorubin (Lang, 2002). Změnami ve vzájemném poměru obou barviv v průběhu růstu plodnice lze vysvětlit rozdíly barev mezi mladými a starými houbami, resp. menší odlišnosti v závislosti na lokalitě (Lang et al., 2008).

Literatura
Besl H, Hecht HJ, Luger P, Pasupathy V, Steglich W. Pilzpigmente, XXIII. Tridentochinon, ein [13](3, 6) Benzofuranophan aus Suillus tridentinus (Boletales). Chemische Berichte, 1975; 108(12): 3675-3691.
Holec J, Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky [Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic]. – Příroda 2006;  24: 1-282.
Holec J, Bielich A, Beran M. Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 2012; 624 s.
Lang M. Biosynthese und Synthese von Sekundärmetaboliten aus den Pilzen Suillus tridentinus, Suillus bovinus und Stephanospora caroticolor (Ludwig-Maximilians-Universität München , Doctoral dissertation, 2002, 302 s.
Lang M, Mühlbauer A, Gräf C, Beyer J, Lang‐Fugmann S, Polborn K, Steglich W. Studies on the structure and biosynthesis of tridentoquinone and related meroterpenoids from the mushroom Suillus tridentinus (Boletales). Eur J Org Chem. 2008(5): 816-825.
Pasupathy V. (1975). Tridentochinon, ein [13](3, 6) Benzofuranophan aus Suillus Tridentinus (Boletales).
Schwarz H, Pasupathy V, Steglich W. (1976). Pilzpigmente. XXV—Massenspektrometrische Untersuchung Polyisoprenoider Ansabenzochinone. Organic Mass Spectrometry, 1976; 11(5): 472-478.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=875