Draculin, upíří antikoagulancium Jiří Patočka
Publikováno: Neděle, 03.04. 2016 - 09:42:38
Téma: prof Patočka


Draculin, upíří antikoagulancium

Jiří Patočka

     Draculin je glykoprotein, nalezený ve slinách upíra obecného (Desmodus rotundus), tropického druhu netopýra, který žije ve Střední a Jižní Americe. Upíři jsou plně přizpůsobeni ke konzumaci krve, kterou se výhradně živí. V nočních hodinách vyhledávají skot odpočívající na pastvinách, pomocí zvláštního tepločivného orgánu, který mají v okolí nozder najdou správné místo kam kousnout, a potom velmi ostrými zuby naříznou kůži hostitele. Krev vytékající z rány olizují jazykem (Wilkinson, 1986). Aby se vytékající krev nesrážela a volně z rány vytékala, v jejich slinách jsou látky s antihemokoagulačním účinkem (Witt, 1992). Upíři opakovaně vyhledávají stejné kusy dobytka a sají na místech, která již dříve prokousli (Wimsatt, 1969).     Hemokoagulace je složitý biologický proces, který brání ztrátám krve při poškození krevních cév. Samotná hemokoagulace je kaskádou biochemických reakcí řízených enzymy, jejíž klíčovou událostí je přeměna krvi přítomného rozpustného fibrinogenu na nerozpustný fibrin. Ten pospojuje dohromady volně agregované destičky a vytvoří krevní sraženinu (trombus), která ucpe porušené cévy a zastaví krvácení. Na tomto procesu se podílí řada plasmatických bílkovin, které se syntetizují v játrech, a nazývají se koagulační faktory. Jsou označovány římskými čísly I–XIII a jejich aktivace vede ke srážení krve. Jestliže je aktivace některých koagulačních faktorů inhibována nebo jsou tyto faktory nefunkční, proces koagulace je narušen.
     Draculin narušuje koagulaci tím, že působí jako inhibitor koagulačních faktorů IX a X. Draculin však neinhibuje trombin, trypsin ani chymotrypsin a nemá fibronolytickou aktivitu (Fernandez et al., 1998, 1999). Molekula draculinu je tvořena lineárním řetězcem 411 aminokyselin, který je glykosylován (Apitz-Castro et al., 1995).
Draculin je v současné době předmětem intenzivního medicínského výzkumu. Antikoagulancia mají velký význam v léčbě mrtvice a infarktu. Mohou být také použita jako lék na ředění krve pro prevenci infarktu myokardu (Hepler, 2013) a draculin nabízí zajímavé možnosti (Rode-Margono a Nekaris, 2015).

Literatura
Apitz-Castro R, Béguin S, Tablante A, Bartoli F, Holt JC, Hemker HC. Purification and partial characterization of draculin, the anticoagulant factor present in the saliva of vampire bats (Desmodus rotundus). Thromb Haemost. 1995; 73(1): 94-100.
Fernandez AZ, Tablante A, Bartoli F, Beguin S, Hemker HC, Apitz-Castro R. Expression of biological activity of draculin, the anticoagulant factor from vampire bat saliva, is strictly dependent on the appropriate glycosylation of the native molecule. Biochim Biophys Acta. 1998; 1425(2): 291-299.
Fernandez AZ, Tablante A, Beguín S, Hemker HC, Apitz-Castro R. Draculin, the anticoagulant factor in vampire bat saliva, is a tight-binding, noncompetitive inhibitor of activated factor X. Biochim Biophys Acta. 1999; 1434(1): 135-142.
Hepler L. Researchers say bat could aid stroke victims. The Columbus Dispatch. Web, Accessed 17 Apr. 2013.
Rode-Margono JE, Nekaris K. Cabinet of curiosities: venom systems and their ecological function in mammals, with a focus on primates. Toxins, 2015; 7(7): 2639-2658.
Wilkinson GS. Social grooming in the common vampire bat, Desmodus rotundus. Animal Behaviour, 1986; 34(6): 1880-1889.
Wimsatt WA. (1969). Transient behavior, nocturnal activity patterns, and feeding efficiency of vampire bats (Desmodus rotundus) under natural conditions. J Mammalogy, 1969; 50(2): 233-244.
Witt W, Baldus B, Bringmann P, Cashion L, Donner P, Schleuning WD. Thrombolytic properties of Desmodus rotundus (vampire bat) salivary plasminogen activator in experimental pulmonary embolism in rats. Blood, 1992; 79(5): 1213-1217.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=874