Grisemycin, toxický produkt aktinomycety Streptomyces griseus
Publikováno: Pátek, 01.04. 2016 - 08:33:12
Téma: prof Patočka


Grisemycin, toxický produkt aktinomycety Streptomyces griseus

Jiří Patočka

     Streptomyces griseus je druh gram-pozitivní bakterie z rodu Streptomyces, které se běžně vyskytují v půdě. Několik kmenů bylo ale také nalezeno v mořských hlubinných sedimentech. Kmeny této bakterie jsou dobře známými producenty antibiotik a jiných biologicky významných sekundárních metabolitů. Takovým sekundárním metabolitem je i grisemycin, produkovaný mořským kmene bakterie Streptomyces griseus IFO 13350 (Claesen a Bibb, 2011).     Grisemycin je derivátem angucyclinonu s neobvyklým systémem dvou etherických můstků a je prvým derivátem angucyclinonu, který má ve své molekule síru v podobě methylsulfinylové skupiny (Xie et al., 2016). Grisemycin je cytotoxický a vykazuje selektivní inhibiční aktivitu proti buněčné linii HL-60 s hodnotou IC50 31,54 µM.

Literatura
Claesen J, Bibb MJ. Biosynthesis and regulation of grisemycin, a new member of the linaridin family of ribosomally synthesized peptides produced by Streptomyces griseus IFO 13350. J Bacteriol. 2011; 193(10): 2510-2516.
Xie Z, Zhou L, Guo L, Yang X, Qu G, Wu C, Zhang S. Grisemycin, a Bridged Angucyclinone with a Methylsulfinyl Moiety from a Marine-Derived Streptomyces sp. Org Lett. 2016; 18(6): 1402-1405.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=873