Pestalon, benzofenonové antibiotikum mořského původu
Publikováno: Sobota, 31.10. 2015 - 11:45:46
Téma: prof Patočka


Pestalon, benzofenonové antibiotikum mořského původu

Jiří Patočka

     Pestalon byl izolován z mořské houby rostoucí na povrchu hnědé řasy Rosenvingea sp., sbírano na Bahamských ostrovech. Tato houba byla  identifikována jako zcela nový, dosud neznámý druh z čeledi Pestalotia (Cueto et al., 2001). Chemická struktura pestalonu  (chlorovaný derivát benzofenonu) byla odhalena pomocí spekter a krystalografické analýzy. Struktura byla potvrzena totální syntézou (Slavov et al., 2010). Testování cytotoxicity pestalonu. v americkém National Cancer Institute na buněčných kulturách 60 druhů lidských nádorů prokázalo, že látka je účinná proti řadě nádorů včetně methicillin-resistantnímu kmeni Staphylococcus aureus (MRSA, MIC = 37 ng/mL) a vankomycin-resistantnímu kmeni Enterococcus faecium (MIC = 78 ng/mL) (Pettit, 2011).     Počáteční naděje vkládané do pestalonu jako antibiotika však nebyly naplněny. Nové biologické testy bohužel nepotvrdily očekávaný stupeň antibiotické aktivity. Nezávislé testy ve dvou laboratořích prokázaly, že pozorovaná aktivita pestalonu proti různým kmenům MRSA byla pouze při koncentracích 3 až 10 mg/ml a při těchto koncentracích je látka příliš toxická (Augner et al., 2013). Nelze však vyloučit, že některá synteticky připravená analoga pestalonu budou mít příhodnější vlastnosti než samotná modelová látka (Kaiser a Schmaz, 2003).

Literatura
Augner D, Krut O, Slavov N, Gerbino DC, Sahl HG, Benting J, Nising CF, Hillebrand S, Krönke M, Schmalz HG. On the antibiotic and antifungal activity of  pestalone, pestalachloride A, and structurally related compounds. J Nat Prod. 2013; 76(8): 1519-1522.
Cueto M, Jensen PR, Kauffman C, Fenical W, Lobkovsky E, Clardy J. Pestalone, a new antibiotic produced by a marine fungus in response to bacterial challenge. J  Nat Prod. 2001; 64(11): 1444-1446.
Kaiser F, Schmalz HG. Synthetic analogues of the antibiotic pestalone. Tetrahedron, 2003; 59(37): 7345-7355.
Pettit RK. Small-molecule elicitation of microbial secondary metabolites. Microb Biotechnol. 2011; 4(4): 471-478.
Slavov N, Cvengroš J, Neudörfl JM, Schmalz HG. Total synthesis of the marine antibiotic pestalone and its surprisingly facile conversion into pestalalactone and pestalachloride A. Angew Chem Int Ed Engl. 2010; 49(41): 7588-7591.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=829