Hydroxytyrosol a středomořská strava
Publikováno: Středa, 21.10. 2015 - 20:40:29
Téma: prof Patočka


Hydroxytyrosol a středomořská strava

Jiří Patočka

     O zdravé středomořské stravě (mediterranean diet), která významným způsobem snižuje riziko kardiovaskulárních nemocí, bylo napsáno v odborném i populárním tisku tisíce stran (Anand et al., 2015). Středomořská strava je typ stravy, která i přes značnou různorodost a lokální odlišnosti spojuje národy žijící na evropském pobřeží Středozemního moře. Jejím základem jsou obilniny, luštěniny, olivový olej, ryby, čerstvé ovoce, zelenina a omezené množství masa a mléčných výrobků (Hoffman a Gerber, 2015). Středomořská strava je typickým stravovacím modelem pro populaci žijící na pobřeží Středozemního moře a je pro své pozitivní vlivy na zdraví a kvalitu života v široké míře považována za model zdravé výživy (Vasto et al., 2014).     Dnes již slavná Seven Countries Study (Sarri a Kafatos, 2005), stejně jako řada pozdějších studií zaměřených na různé populace prokázala, že stravovací styl středomořského typu pozitivně ovlivňuje zdraví (D'Alessandro a De Pergola, 2014; Menotti a Puddu, 2015), snižuje úmrtnost z nejrůznějších příčin, zejména pak mortalitu na kardiovaskulární (Panagiotakos et al., 2015) a nádorová onemocnění (Wise. 2015), ale i výskyt neurodegenerativních onemocnění (Feart et al., 2015), jako jsou Parkinsonova (Alcalay et al., 2012) a Alzheimerova choroba (Morris et al., 2015). Mnohé studie také prokázaly, že středomořská strava hraje významnou roli v prevenci metabolického syndromu (Mirmiran et al., 2015), onemocnění s vysokým kardiovaskulární rizikem, které se vyznačuje souborem rizikových faktorů a symptomů, které se u nemocného vyskytují současně, jako např. obezita, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, porucha sacharidové tolerance apod. (Ginter a Simko, 2015).
     Nevyřešenou otázkou zůstává, zda příznivé účinky středomořské stravy lze přičítat jejímu vyváženému složení, některým jejím složkám, nebo chemickým substancím přítomným v těchto složkách (De Filippis et al., 2015). Ve středu zájmu je zejména jedna z podstatných složek této stravy – olivový olej (Covas et al., 2015).
     Významnou složkou olivového oleje, která by mohla být zodpovědná za příznivé účinky středomořské stravy na lidské zdraví, je hydroxytyrosol (Granados-Principal et al., 2010) resp. směs 3-O- a 4-O-hydroxytyrosolu (Giordano et al., 2015). Hydroxytyrosol, fenolická látka s antioxidačním účinkem, je derivátem tyrosolu (Giovannini et al., 1999) a vykazuje řadu pozoruhodných farmakologických účinků shodných s těmi, které byly pozorovány při konzumaci středomořské stravy (De La Cruz  et al., 2015; Özbek  et al., 2015; Rosillo et al., 2015). I když stále nevíme, jak významnou úlohu hraje hydroxytyrosol ve středomořské stravě a jak významným způsobem se podílí na jejím blahodárném účinku na zdraví člověka, poslední experimentální studie napovídají, že tento polyfenol působí jako chemoprotektivní látka s významným účinkem na protekci vzniku rakoviny (Rosignoli et al., 2015). Protože hydroxytyrosol je netoxická látka bez genotoxického účinku, není nutné se obávat ani jejího dlouhodobého užívání (Auñon-Calles et al., 2013).

Literatura
Alcalay RN, Gu Y, Mejia-Santana H, Cote L, Marder KS, Scarmeas N. The association between Mediterranean diet adherence and Parkinson's disease. Mov Disord. 2012; 27(6): 771-774.
Anand SS, Hawkes C, de Souza RJ, Mente A, Dehghan M, Nugent R, Zulyniak MA, Weis T, Bernstein AM, Krauss RM, Kromhout D, Jenkins DJ, Malik V, Martinez-Gonzalez MA, Mozaffarian D, Yusuf S, Willett WC, Popkin BM. Food Consumption and its Impact on Cardiovascular Disease: Importance of Solutions Focused on the Globalized Food System: A Report From the Workshop Convened by the World Heart Federation. J Am Coll Cardiol. 2015; 66(14): 1590-1614.
Auñon-Calles D, Giordano E, Bohnenberger S, Visioli F. Hydroxytyrosol is not genotoxic in vitro. Pharmacol Res. 2013; 74: 87-93.
Covas MI, de la Torre R, Fitó M. Virgin olive oil: a key food for cardiovascular risk protection. Br J Nutr. 2015; 113 Suppl 2: S19-S28.
D'Alessandro A, De Pergola G. Mediterranean diet pyramid: a proposal for Italian people. Nutrients. 2014; 6(10): 4302-4316.
De Filippis F, Pellegrini N, Vannini L, Jeffery IB, La Storia A, Laghi L, Serrazanetti DI, Di Cagno R, Ferrocino I, Lazzi C, Turroni S, Cocolin L, Brigidi P, Neviani E, Gobbetti M, O'Toole PW, Ercolini D. High-level adherence to a Mediterranean diet beneficially impacts the gut microbiota and associated metabolome. Gut. 2015 Sep 28. pii: gutjnl-2015-309957.
De La Cruz JP, Ruiz-Moreno MI, Guerrero A, Reyes JJ, Benitez-Guerrero A, Espartero JL, González-Correa JA. Differences in the Neuroprotective Effect of Orally Administered Virgin Olive Oil (Olea europaea) Polyphenols Tyrosol and Hydroxytyrosol in Rats. J Agric Food Chem. 2015; 63(25): 5957-5963.
Feart C, Samieri C, Barberger-Gateau P. Mediterranean diet and cognitive health: an update of available knowledge. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2015; 18(1): 51-62.
Ginter E, Simko V. Recent data on Mediterranean diet, cardiovascular disease, cancer, diabetes and life expectancy. Bratisl Lek Listy. 2015; 116(6): 346-348.
Giordano E, Dangles O, Rakotomanomana N, Baracchini S, Visioli F. 3-O-Hydroxytyrosol glucuronide and 4-O-hydroxytyrosol glucuronide reduc endoplasmic reticulum stress in vitro. Food Funct. 2015; 6(10): 3275-3281.
Giovannini C, Straface E, Modesti D, Coni E, Cantafora A, De Vincenzi M, Malorni W, Masella R. Tyrosol, the major olive oil biophenol, protects against oxidized-LDL-induced injury in Caco-2 cells. J. Nutr. 1999; 129 (7): 1269–1277.
Hoffman R, Gerber M. Food Processing and the Mediterranean Diet. Nutrients. 2015; 7(9): 7925-7964.
Granados-Principal S, Quiles JL, Ramirez-Tortosa CL, Sanchez-Rovira P, Ramirez-Tortosa MC. Hydroxytyrosol: from laboratory investigations to future clinical trials. Nutr Rev. 2010; 68(4): 191-206.
Menotti A, Puddu PE. How the Seven Countries Study contributed to the definition and development of the Mediterranean diet concept: a 50-year journey.  Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2015; 25(3): 245-252.
Mirmiran P, Moslehi N, Mahmoudof H, Sadeghi M, Azizi F. A Longitudinal Study of Adherence to the Mediterranean Dietary Pattern and Metabolic Syndrome in a Non-Mediterranean Population. Int J Endocrinol Metab. 2015; 13(3): e26128.
Miró-Casas E, Covas M, Fitó M, Farré-Albadalejo M, Marrugat J, de la Torre R. Tyrosol and hydroxytyrosol are absorbed from moderate and sustained doses of virgin olive oil in humans. Eur J Clin Nutr. 2003; 57 (1): 186–190.
Morris MC, Tangney CC, Wang Y, Sacks FM, Bennett DA, Aggarwal NT. MIND diet associated with reduced incidence of Alzheimer's disease. Alzheimers Dement. 2015; 11(9): 1007-1014.
Özbek N, Bali EB, Karasu Ç. Quercetin and hydroxytyrosol attenuates xanthine/xanthine oxidase-induced toxicity in H9c2 cardiomyocytes by regulation of oxidative stress and stress-sensitive signaling pathways. Gen Physiol Biophys. 2015 Sep 16. [Epub ahead of print]
Panagiotakos DB, Georgousopoulou EN, Pitsavos C, Chrysohoou C, Skoumas I, Pitaraki E, Georgiopoulos GA, Ntertimani M, Christou A, Stefanadis C; ATTICA Study Group. Exploring the path of Mediterranean diet on 10-year incidence of cardiovascular disease: the ATTICA study (2002-2012). Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2015; 25(3): 327-335.
Rosignoli P, Fuccelli R, Sepporta MV, Fabiani R. In vitro chemo-preventive activities of hydroxytyrosol: the main phenolic compound present in extra-virgin  olive oil. Food Funct. 2015 Oct 15. [Epub ahead of print]
Rosillo MA, Sánchez-Hidalgo M, González-Benjumea A, Fernández-Bolaños JG, Lubberts E, Alarcón-de-la-Lastra C. Preventive effects of dietary hydroxytyrosol  acetate, an extra virgin olive oil polyphenol in murine collagen-induced arthritis. Mol Nutr Food Res. 2015 Sep 18. doi: 10.1002/mnfr.201500304. [Epub ahead of print]
Sarri K, Kafatos A. The Seven Countries Study in Crete: olive oil, Mediterranean diet or fasting? Public Health Nutr. 2005; 8(6): 666.
Vasto S, Buscemi S, Barera A, Di Carlo M, Accardi G, Caruso C. Mediterranean diet and healthy ageing: a Sicilian perspective. Gerontology. 2014; 60(6): 508-518.
Wise J. Reduced breast cancer risk seen with Mediterranean diet and added olive oil. BMJ. 2015; 351: h4911.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=826