Napalm
Publikováno: Sobota, 17.02. 2007 - 10:37:15
Téma: Krizová radiobiologie a toxikologie


Napalm

Bc. Kristýna Černá

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Napalm je zápalná látka, která je vyráběná zahušťováním běžně dostupného naftového paliva. Zahušťování zvyšuje nízkou přilnavost a snižuje vysokou rychlost hoření látek. Bez této úpravy většina hořlavých tekutin shoří nebo steče z cíle dříve než ho stačí zapálit. Jako zahušťovadlo se používá mnoha různých látek – od běžného motorového oleje, přes mýdlo, polystyren, dentakryl až k naftenátu a palmátu hliníku, který dal napalmu i svůj název.Napalm byl od roku 1944 celkem běžně používán americkým letectvem při podpoře pozemních jednotek a to jak v Evropě tak i v Pacifiku. Nejznámější je použití napalmu ve Vietnamské válce v letech1964-1975. Napalm je též hojně zneužíván teroristickou skupinou IRA. Barel s napalmem je položený na výmetné náloži a zcela zakopaný v zemi. Při aktivaci vybuchne výmetná nálož, která vymrští barel s 200 litry napalmu do výše asi tak 10-20 m a rozstříkne hořlavinu do širokého okolí (60-100 m).
Čistý napalm je snadno zápalný zrosolovatělý gel, který hoří klidným, jasným žlutým až červeným čadivým plamenem tvořícím černý hustý dým. Pomalu hoří, pevně lne k místu na které dopadl a roztéká se a stéká do prohlubní a štěrbin, které se na zasaženém objektu nacházejí. Plave na vodě, hořlavé předměty zapaluje a propaluje. Nemůže protavit kovy ani jiné nehořlavé předměty. Doba hoření rozteklého napalmu je 1-1,5 minuty. Větší kusy hoří 5-8 minut. Teplota při hoření obyčejného typu napalmu dosahuje 800°C. Standardní napalm je druh napalmu používaný v ozbrojených silách. Vyrábí se z čistého fosforu, asfaltu, hliníkového prášku a chloristanu draselného. Oproti čistému napalmu tak má vyšší teplotu hoření (okolo 1900°C) a samovolně se vzněcuje při kontaktu s kyslíkem. Užívá se především k plnění zápalných pum.
Super napalm je samozápalná směs vzniklá přidáním slitiny sodíku a hořčíku. Zapaluje se při styku s vlhkostí, hoří ve vodě i sněhu. Nelze jej však použít za suchého počasí - sodík a draslík reagují jen s vlhkým prostředím. Super napalmu lze naopak velmi výhodně použít při špatných povětrnostních podmínkách a oblastech s vysokou vlhkostí. Směs se vzněcuje po dopadu, případně s malým zpožděním, po rozstříknutí na cíl.
Napalmový déšť je samozápalná směs napalmu s koncentrovaným peroxidem vodíku (H2O2). Jde o směs vyvinutou pro letecké útoky, při postřiku ve výšce 50-100 metrů nad terénem se sama zapaluje. Tento jev je způsoben rozkladem peroxidu vodíku, při kterém se uvolňuje teplo a kyslík, což vytváří podmínky pro vznícení vlastního napalmu.
Pyrogely jsou zahuštěné naftové směsi s přísadou práškových kovů. Principiálně jde o kombinací napalmů a termitů, tzv. metalizované napalmy. Jako příměsi se používá hořčík, hliník, asfalt, fosfor, bezdýmný prach a dřevěné piliny. Teplota hoření napalmu je zvýšena, dochází ke vznícení kovových zápalných látek a jejich rozpálení se až do bílého žáru. Vzniká roztavený kov a tekutá struska s teplotou 1650 – 2800 °C. Doba hoření napalmu se pohybuje okolo 4 minut. Kovové zápalné látky však mohou tepelně působit ještě 10-20 minut. K hoření je využíván buď vzdušný kyslík nebo kyslík z okysličovadla (dusičnan sodný, chloristan draselný, vápenatý).
Bojové využití Napalmů:
Prostředky aplikace jsou: zápalné lahve, plamenomety, a především letecké pumy. Největší uplatnění napalmu spočívá v eliminaci bunkrů a nejrůznějších podzemních krytů. Napalmový útok buď vyžene obránce ven, čímž je vystaví útokům klasickými metodami, nebo spálí kyslík a lidé v krytech se udusí, i když je plameny přímo nezasáhnou.
Další možností je vytváření ohnivých bariér, osvětlování cílového prostoru, ničení budov a techniky. V omezené míře se užívá i k vypuzení osádek ze znehybnělých obrněných vozidel (používané především zápalné lahve) a likvidaci vegetace. Ze zkušeností z druhé světové války vyplynulo, že zápalné pumy působí až trojnásobnou škodu oproti tříštivo-trhavým pumám stejné hmotnosti.
Použité zdroje informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Napalm
http://www.franta.cz/sekce/dotazy-a-odpovedi?
http://www.vietnam.psyo.cz/cz/fotogalerie/vietnam
http://www.specialista.infa/viev.php?cisloclanku=2005111201Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=81