Oxetin – přírodní aminokyselina s oxetanovým kruhem
Publikováno: Sobota, 18.07. 2015 - 09:35:24
Téma: prof Patočka


Oxetin – přírodní aminokyselina s oxetanovým kruhem

Jiří Patočka

     Heterocyklická aminokyselina oxetin byly izolována jako sekundární metabolit půdního mikroorganismu Streptomyces sp. OM-2317. Její struktura byla určena pomocí spektrálních dat a rentgenových spekter jako (2R, 3S)-3-amino-2-oxetan arboxylová kyselina (Omura et al., 1984). Oxetin je prvým přírodním produktem u nějž byl objeven oxetanový kruh. Látka má vlastnosti antibiotika a její inhibiční vliv na některé mikroorganismy je možné zvrátit jinými aminokyselinami, např. L-isoleucinem, L-methioninem, L-valinem nebo L-glutaminem. Na oxetin lze proto pohlížet jako na antimetabolit aminokyselin (Omura et al., 1984).     Synteticky byly připraveny všechny 4 možné stereoisomery 3-amino-2-oxetan karboxylové kyseliny, ale pouze stereoisomer (2R, 3S)- totožný z přírodní látkou byl biologicky účinný (Kawahata et al., 1986; Bach a Schröder, 1997). Podobně byl synteticky připraven i epi-oxetin, což je beta-aminokyselina s oxetanovým jádrem (Blauvelt et al., 2008). Synteticky připravené látky s oxetanovou strukturou jsou dnes předmětem zájmu mnoha laboratoří (Johnson et al., 12004; Jenkinson a Fleet, 2011).

Literatura

Bach T, Schröder J. A Short Synthesis of (±)-Oxetin. Liebigs Annalen, 1997(11): 2265-2267.
Blauvelt ML, Howell AR. Synthesis of epi-oxetin via a serine-derived 2-methyleneoxetane. J Org Chem. 2008; 73(2): 517-521.
Jenkinson SF, Fleet GW. Oxetanes from the ring contraction of alpha-triflates  of gamma-lactones: oxetane nucleosides and oxetane amino acids. Chimia (Aarau). 2011; 65(1-2): 71-75.
Johnson SW, Jenkinson SF, Angus D, Jones JH, Fleet GW, Taillefumier C. Oxetane cis-and trans-β-amino-acid scaffolds from l-rhamnose by efficient S N 2 reactions in oxetane rings; pseudoenantiomeric analogues of the antibiotic oxetin. Tetrahedron: Asymmetry, 2004; 15(17): 2681-2686.
Kawahata Y, Takatsuto S, Ikekawa N, Murata M, Omura S. Synthesis of a new amino acid-antibiotic, oxetin and its three stereoisomers. Chem Pharm Bull (Tokyo). 1986; 34(8): 3102-3110.
Omura S, Murata M, Imamura N, Iwai Y, Tanaka H, Furusaki A, Matsumoto H. Oxetin, a new antimetabolite from an actinomycete. Fermentation, isolation, structure and biological activity. J Antibiot (Tokyo). 1984; 37(11): 1324-1332.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=800