Tragoponol, nový rostlinný dihydroisokumarin
Publikováno: Úterý, 05.05. 2015 - 10:00:06
Téma: prof Patočka


Tragoponol, nový rostlinný dihydroisokumarin

Jiří Patočka

     Tragoponol je dimerní dihydroisokumarin ((7S,15S)-2,4,12-trihydroxy-7-(4-hydroxyfenyl)-10-methoxy-15-(4-methoxyfenyl)-7,8,15,16-tetrahydrodibenzo[c,i][1,7]dioxacyklododecin-5,13-dion), který byl izolován z rostliny Tragopogon porrifolius L. (kozí brada  fialová, kozí brada pórolistá) (Zidorn et al., 2010).

      
Foto: Mgr. Z. Navrátilová


     Kozí brada fialová roste ve Středozemí, ale zplaňuje téměř v celé Evropě, Severní i Jižní Americe. Roste také v ČR (spolu s kozí bradou východní, T. orientalis a kozí bradou luční, T. pratensis) na suchých loukách, kolem cest, v okolí lidských sídel, na rumištích a úhorech. Kvete od dubna do srpna, úbory jsou světle fialové nebo červenofialové a plodem je nažka. Kozí brada je léčivá bylina a v lidové medicíně se používá např. v Libanonu a sousedních zemích. Zeeni et al. (2014) zjistili, že podávání vodného extraktu laboratorním potkanům (100 a 250 mg/kg) přineslo výrazné zlepšení profilu lipidů (triglyceridů, celkového cholesterolu, LDL a HDL cholesterolu). Tělesná hmotnost, příjem potravy a množství nitrobřišního tuku byly také nižší u zvířat, kterým byl rostlinný extrakt podáván. Snižuje také příjem potravy a vyvolává pocit zvýšené sytosti u potkanů bez viditelných nežádoucích účinků. Ethanolický extrakt kozí brady fialové v dávce 2000 mg/kg při p.o. podání nebyl toxický pro laboratorního potkana a chránil zvířata před experimentálně navozenými žaludečními vředy (Farzaei et al., 2013).
     V některých zemích se čerstvé výhony rostliny používají jako listová zelenina a přísada do polévek. Široce je používána zejména v íránské kuchyni a v lidové medicíně je aplikována při gastrointestinálních a jaterních nemocech (Farzaei et al., 2013). Kořeny se dříve také využívaly jako kávovina. Rod Tragopogon zahrnuje kolem 50 rostlin rostoucích zejména v Eurasii a Severní Americe (Mavrodiev et al., 2007).
     Tragoponol představuje vysoce funkcionalizovaný typ cyklického resorcylátu, který byl také připraven synteticky (Miyatake-Ondozabal a Barrett, 2013). Tato přírodní látka je však známá teprve krátkou dobu a tak zatím chybí základní farmakologické údaje o jejím účinku.

Literatura
Farzaei MH, Khazaei M, Abbasabadei Z, Feyzmahdavi M, Mohseni GR. Protective Effect of Tragopogon Graminifolius DC Against Ethanol Induced Gastric Ulcer. Iran Red Crescent Med J. 2013; 15(9): 813-816.
Mavrodiev EV, Soltis PS, Gitzendanner MA, Baldini RM, Soltis DE. Polyphyly of Tragopogon porrifolius L.(Asteraceae), a European native with intercontinental disjuncts. Int J Plant Sci. 2007; 168(6): 889-904.
Miyatake-Ondozabal H, Barrett AG. Synthetic studies towards tragoponol: preparation of a highly functionalized resorcylate. Tetrahedron Letters 2013; 54(36): 4817-4820.
Zeeni N, Daher CF, Saab L, Mroueh M. Tragopogon porrifolius improves serum lipid profile and increases short-term satiety in rats. Appetite. 2014; 72: 1-7.
Zidorn C, Petersen BO, Sareedenchai V, Ellmerer EP, Duus JØ. Tragoponol, a dimeric dihydroisocoumarin from Tragopogon porrifolius L. Tetrahedron Letters 2010; 51(10): 1390-1393.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=771