Bledule jarní
Publikováno: Úterý, 28.04. 2015 - 00:00:00

Bledule jarní

Josef Frynta, Jiří Patočka

     Bledule jarní (Leucojum vernum) je jednoděložná cibulovitá rostlina z čeledi amarylkovité (Amarillidaceae). Je to evropský druh, ale protože je to často pěstovaná zahradní rostlina, došlo k jejímu zplanění i jinde ve světě mimo její přirozený areál (Kubát, 2002). V ČR se přirozeně vyskytuje ve vlhkých lesích a na vlhkých loukách od nížin do hor. V karpatské části Moravy a na Slovensku je ale nepůvodní, jedná se o populace zplanělé ze zahrádek.     Jsou místa kde je bledule vzácná a spíše ji najdete na zahrádce než v lese, ale jsou místa, kde jsou jich tisíce a jsou velkou turistickou atrakcí (Sparks et al., 2012). V ČR je takovým místem např. přírodní rezervace Králova zahrada u Semanína poblíž České Třebové, Vršovská olšina mezi obcemi Vršov a Krásné v okrese Chrudim, nebo Údolí Chlébského potoka u obce Chlébské v okrese Žďár nad Sázavou. Takových míst, kde je země pokryta koberci bledulí, najdeme v Čechách a na Moravě velké množství (Sedláček, 2008).
      Bledule jarní patří podle zákona o ochraně přírody a krajiny mezi zvláště chráněné druhy rostlin a proto je chráněna ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž její biotop. Rostliny je zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.
     Bledule jarní je rostlina jedovatá. Obsahuje četné toxické alkaloidy (Szlávik et al., 2004; Forgo et al., 2005). Na jedovatosti rostliny se podílí i specifický lectin (Antoniuk et al., 1993). Požití části rostliny (zejména cibule) způsobí otravu, která se projevuje nevolností, zvracením a průjmem.

Literatura
Antoniuk LIa, Antoniuk VO. [Interaction of immobilized lectin from Leucojum vernum L. with polysaccharides and glycoproteins]. Ukr Biokhim Zh. 1993; 65(5): 69-76. Ukrainian.
Forgo P, Hohmann J. Leucovernine and acetylleucovernine, alkaloids from Leucojum vernum. J Nat Prod. 2005; 68(11): 1588-1591.
Kubát K. et al. (eds.): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha 2002, p.: 758-759.
Sedláček V. Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. Vč Sbor Přír – Práce a studie. 2008; 15: 31-58.
Sparks TH, Mizera T, Wójtowicz W, Tryjanowski P. Synchrony in the phenology of a culturally iconic spring flower. Int J Biometeorol. 2012; 56(2): 407-409.
Szlávik L, Gyuris A, Minárovits J, Forgo P, Molnár J, Hohmann J. Alkaloids from Leucojum vernum and antiretroviral activity of Amaryllidaceae alkaloids. Planta Med. 2004; 70(9): 871-873.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=769