Hitachimycin alias stubomycin, makrocyklické laktamové antibiotikum
Publikováno: Pátek, 27.03. 2015 - 21:51:24
Téma: prof Patočka


Hitachimycin alias stubomycin, makrocyklické laktamové antibiotikum

Jiří Patočka

     Hitachimycin byl izolován z kultivačního média aktinomycety kmene KM-4927 jako látka s antiprotozoální aktivitou. Později bylo zjištěno, že hitachimycin je totožný s látkou, která byla již dříve izolována ze streptomycety KG-2245 a dostala jméno stubomycin (Umezawa et al., 1981).  

HITACHIMYCIN


      Jedná se o makrocyklický laktam s cytotoxickým účinkem (Omura et al., 1982; Komiyama et al., 1983), který funguje jako protinádorové antibiotikum (Umezawa et al., 1981). Farmakologicky byl účinný u sarkomu 180, Ehrlichova karcinoma, P388 leukemie, IMC karcinomu a myšího Meth-A tumoru. Má nízkou akutní toxicitu (Tanaka et al., 1983; Komiyama et al., 1985). Hitachimycin se jevil jako velmi nadějné protinádorové léčivo. Některé chemicky modifikované deriváty hitachimycinu měly vyšší protinádorovou účinnost než samotný hitachimycin (Shibata et al., 1988;, 1989a,b).

Literatura
Komiyama K, Edanami K, Tanoh A, Yamamoto H, Umezawa I (1983). Studies on the biological activity of stubomycin. J Antibiot. 1983; 36(3): 301–311.
Komiyama K, Iwasaki K, Miura M, Yamamoto H, Nozawa Y, Umezawa I. Mechanism of  action of antitumor antibiotic stubomycin. J Antibiot (Tokyo). 1985; 38(11): 1614-1616.
Omura S, Nakagawa A, Shibata K, Sano H. The structure of hitachimycin, a novel macrocyclic lactam involving β-phenylalanine. Tetrahedron Letters 1982; 23(45): 4713-4716.
Shibata K, Satsumabayashi S, Sano H, Komiyama K, Nakagawa A, Omura S. Chemical modification of hitachimycin. Synthesis, antibacterial, cytocidal and in vivo antitumor activities of hitachimycin derivatives. J Antibiot (Tokyo). 1988; 41(5): 614-623.
Shibata K, Satsumabayashi S, Sano H, Komiyama K, Yang ZB, Nakagawa A, Omura S. Chemical modification of hitachimycin. II. Synthesis and antitumor activities of carbonate derivatives. J Antibiot (Tokyo). 1989a; 42(5): 718-726.
Shibata K, Satsumabayashi S, Sano H, Komiyama K, Yang ZB, Nakagawa A, Omura S. Chemical modification of hitachimycin. III. Synthesis and antitumor activities of amino acyl derivatives. J Antibiot (Tokyo). 1989b; 42(7): 1114-1123.
Tanaka N. [Study of new antineoplastic antibiotics based on newly discovered action mechanisms]. Gan To Kagaku Ryoho. 1983; 10(4 Pt 2): 1094-1106.
Umezawa I, Takeshima H, Komiyama K, Koh Y, Yamamoto H, Kawaguchi M. A new antitumor antibiotic, stubomycin. J Antibiotic. 1981; 34(3): 259-265.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=755