Gostatin, přírodní derivát tetrahydropyridonu
Publikováno: Neděle, 22.03. 2015 - 06:59:51
Téma: prof Patočka


Gostatin, přírodní derivát tetrahydropyridonu

Jiří Patočka

     Gostatin (5-amino-2-karboxy-4-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridin-3-octová kyselina) byla izolována z kultury aerobní tyčinkovité bakterie Streptomyces sumanensis NK-23, jako její sekundární metabolit (Murao et al., 1981; Nishino a Murao, 1983).     Gostatin je jednoduchá cyklická aminokyselina, která je účinným inhibitorem mitochondriální pyridoxalfosfát-dependentní aspartát-transaminázy (Nishino et al., 1984) na jejíž katalytické místo se váže a působí jako tzv. „sebevražedný substrát“ (Kitagishi et al., 1988). Inhibuje však také mozkovou aspartát-aminotransferázu (Arenas et al., 1987) a blokuje fyziologický účinek a vazbu kyselých aminokyselin, asparagové a glutamové, v mozku (Lanthorn a Fagg, 1989).

Literatura
Arenas Díaz G, Martínez-Rodriguez R. Action of gostatin and beta-methylene-DL-aspartate (BMA) on cerebellar aspartate aminotransferase (AAT)  histochemical reaction. Cell Mol Biol. 1987; 33(4): 477-482.
Kitagishi K, Hiromi K, Tanase S, Nagashima F, Morino Y, Nishino T, Murao S. Kinetic studies on the binding of gostatin, a suicide substrate for aspartate aminotransferase, with the isoenzymes from porcine heart mitochondria and cytosol. J Biochem. 1988; 103(4): 585-588.
Lanthorn TH, Fagg GE. Gostatin blocks physiological actions and binding of acidic amino acids in rat brain. Neuropharmacology. 1989; 28(4): 429-432.
Murao S, Nishino T, Katayama N, Nagano H. New aspartate aminotransferase inhibitor (gostatin) produced by Streptomyces sumanensis nov. sp., NK-23. Agr Biol Chem. 1981; 45(4): 1039-1041.
Nishino T, Murao S. Isolation and some properties of an aspartate aminotransferase inhibitor, gostatin. Agr Biol Chem. 1983; 47(9): 1961-1966.
Nishino T, Murao S, Wada H. Mechanism of inactivation of pyridoxal phosphate-linked aspartate transaminase by gostatin. J Biochem. 1984; 95(5): 1283-1288.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=753