Norrisolid, mořský jedovatý diterpen
Publikováno: Pondělí, 09.03. 2015 - 00:00:00
Téma: prof Patočka


Norrisolid, mořský jedovatý diterpen

Jiří Patočka

     Norrisolid je jedovatý diterpen, izolovaný z mořského nahožábrého plže Chromodoris norrisi (Hochlowski et al., 1983). Tento téměř bílý plž s nápadným žlutým a červeným tečkováním žije na pobřeží Atlantiku v oblasti Mexického zálivu (Bertsch, 1978; Behrens et al., 2009) a v případě nebezpečí vylučuje obranný sekret, jehož toxickým principem je látka zvaná norrisolid (Hochlowski et al., 1983). Sekret je velmi účinným jedem pro ryby. Experimenty ukázaly, že přítomnost jediného stresovaného plže, který vyloučí obranný sekret,  způsobí rychlou otravu všech přítomných ryb v akváriu.     Norrisolid, nalezený také např. v mořských houbách Chelonaplysilla sp. (Bobzin a Faulkner, 1991) a také připravený synteticky (Brady et al., 2004), je silně jedovatá cytotoxická látka ( et al., 2006). Mechanismus toxického účinku norrisolidu je unikátní a spočívá v tom, že tato látka způsobuje rozsáhlou a nevratnou fragmentaci Golgiho aparátu buňky (Guizzunti et al., 2006). Golgiho aparát je tvořen množstvím lamel a cisteren, které slouží k transportu, přechovávání a posttranslační úpravě proteinů. Na výstupu z Golgiho aparátu jsou produkty zabaleny do váčků a „odeslány“ na místo určení do konkrétního místa buňky. Buňka s poškozeným Golgiho aparátem je odsouzena k zániku.

     Pomocí fluorescenčně značených derivátů norrisolidu bylo sledováno, jakým způsobem  norrisolid likviduje Golgiho aparát a které části molekuly se na tomto procesu podílí. Bylo zjištěno, že pro fragmentaci Golgiho aparátu je důležitý motiv perhydroindanového jádra a pro nevratnost fragmentace acetylová skupina v molekule norrisolidu (Brady et al., 2004; Guizzunti et al., 2010).

Literatura
Behrens DW, Gosliner TM, Hermosillo A. A new species of dorid nudibranch (Mollusca) from the Revillagigedo Islands of the Mexican Pacific. Proc California Acad  Sci 2009; 60(11): 423-429.
Bertsch H. The Chromodoridinae Nudibranchs from the Pacific Coast of America – Part II. The genus Chromodoris. The Veliger 1978; 20(4): 307-327.
Bobzin SC, Faulkner DJ. Diterpenes from the Pohnpeian marine sponge Chelonaplysilla sp. J Nat Prod. 1991; 54(1): 225-232.
Brady TP, Kim SH, Wen K, Theodorakis EA. Stereoselective total synthesis of (+)-norrisolide. Angew Chem Int Ed Engl. 2004; 43(6): 739-742.
Brady TP, Wallace EK, Kim SH, Guizzunti G, Malhotra V, Theodorakis EA. Fragmentation of Golgi membranes by norrisolide and designed analogues. Bioorg Med Chem Lett. 2004; 14(20): 5035-5039.
Guizzunti G, Brady TP, Fischer D, Malhotra V, Theodorakis EA. Chemical biology studies on norrisolide. Bioorg Med Chem. 2010; 18(6): 2115-2122.
Guizzunti G, Brady TP, Malhotra V, Theodorakis EA. Chemical analysis of norrisolide-induced Golgi vesiculation. J Am Chem Soc. 2006; 128(13): 4190-4191.
Hochlowski JE, Faulkner DJ, Matsumoto GK, Clardy J. Norrisolide, a novel diterpene from the dorid nudibranch Chromodoris norrisi. J Org Chem. 1983; 48(7): 1141-1142.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=749