Bromované mastné kyseliny a energetické nápoje Gatorade
Publikováno: Úterý, 03.03. 2015 - 08:25:04
Téma: prof Patočka


Bromované mastné kyseliny a energetické nápoje Gatorade

Jiří Patočka

     Bromované mastné kyseliny (BMK) jsou organické karboxylové kyseliny s větším počtem uhlíků (Zhruba od 12 do 24) a několika atomy bromu. V přírodě byly nalezeny např. ve fosfolipidech tropické mořské houby Amphimedon terpenensis (Garson et al., 1993), v indonéských mořských houbách rodu Haliclona (Aratake et al., 2009) a tropické mořské sasance Condylactis gigantea z Karibského moře či měkkém korálu Palythoa caribaeorum (Carballeira et al., 1995). I když o toxikologii bromovaných mastných kyselin je jen málo informací, v každém případě jsou biologicky aktivní a provedené experimenty ukazují, že mohou být  nebezpečné. Hromadí se zejména v srdci a játrech a mohou tyto tkáně poškodit (Jones et al., 1983).     BMK jsou také přítomny v bromovaných rostlinných olejích (BVO, brominated vegeteble oils) v podobě jejich esterů s glycerolem, které fungují jako emulgátory a poté co byly schváleny FAD jako nezávadné, byly hojně používány v potravinářském průmyslu pod označením E443. Byly a dodnes ještě někde jsou, protože jejich přídavek např. do nápojů s podílem přírodního ovoce zpomaluje usazování ovocného podílu na dně nádoby a zlepšuje jeho technologické a senzorické vlastnosti (Yousef et al., 2012). V některých zemích jako je Japonsko, ale dnes už také v zemích EU, je používání emulgátoru E443 zakázáno. Spojené státy dlouho odolávaly nátlaku veřejnosti na úplný zákaz používání BVO, ale tlak veřejnosti byl neúprosný. Poté, co byly publikovány informace o tom, že BVO mohou poškodit srdce, paměť, kůži a nervový systém (Vetter et al., 2010; Bendig et al., 2012), proběhla na internetu rozsáhlá petice za jejich zákaz (Huang et al., 2015). Pepsi a Coca-Cola začaly používání BVO omezovat s cílem jejich úplného nahrazení jinými látkami (Innovations, 2013).
     V současné době je vyvíjen tlak na zákaz požívání BVO v energetických nápojích Gatorade. To jsou nápoje vyvinuté v roce 1964 výzkumným týmem Floridské Univerzity pro profesionální sportovce. Tento nápoj byl připraven za účelem rychlého doplnění tekutin a výživných látek a přitom by měl zabránit dehydrataci a problémům z přehřátí organismu jako jsou křeče svalstva a vyčerpání kvůli úpalu (Murray. 1992, 1998; Harkacz et al., 1997). Protože nápoj byl testován na hráčích profesionálního týmu amerického fotbalu Florida Gators, dostal jméno “Gatorade.”
     Mezi sportovci a později i mezi nesportující mládeži se stal tento energetický nápoj velmi oblíbený. Pokud byl používán jen v malém množství, aby poskytl sportovcům důležité elektrolyty, které ztratili během cvičení, nebyly pozorovány žádné jeho nežádoucí účinky. Praxe však ukázala, že nadměrné pití Gatorade může mít vážné zdravotní následky (Hayden a Platt, 2009).
     Velkým problémem těchto „zdravých“ nápojů pro sportovce, které mohou poškodit jak sportovce tak nesportovce, je jejich reklama. Gatorade tak např. proslavil golfový šampion Tiger Woods. V některých zemích jako je Austrálie nebo Velká Britanie se začíná uvažovat o tom, že by se měly stáhnout reklamní billboardy, na kterých slavní sportovci drží v ruce nějaký "speciální" nápoj. Simon Outram a Bob Stewart ze sportovního institutu z Melbourne, kteří se na výzkumech těchto nápojů podíleli tvrdí, že "Podpora celebrit klame. Lidé si pak myslí, že dané pití je vhodné i pro jejich zdraví."

Literatura
Aratake S, Trianto A, Hanif N, de Voogd NJ, Tanaka J. A new polyunsaturated brominated fatty acid from a Haliclona sponge. Mar Drugs. 2009; 7(4): 523-527.
Bendig P, Maier L, Vetter W. Brominated vegetable oil in soft drinks–an underrated source of human organobromine intake. Food Chemistry, 2012; 133(3): 678-682.
Carballeira NM, Reyes M. Identification of a new 6-bromo-5,9-eicosadienoic acid from the anemone Condylactis gigantea and the zoanthid Palythoa caribaeorum. J Nat Prod. 1995; 58(11): 1689-1694.
Garson MJ, Zimmermann MP, Hoberg M, Larsen RM, Battershill CN, Murphy PT. Isolation of brominated long-chain fatty acids from the phospholipids of the tropical marine sponge Amphimedon terpenensis. Lipids. 1993; 28(11): 1011-1014.
Harkacz OM, Carnes DL, Walker WA. Determination of periodontal ligament cell viability in the oral rehydration fluid Gatorade and milks of varying fat content. Journal of endodontics, 1997; 23(11): 687-690.
Hayden BY, Platt ML. Gambling for Gatorade: risk-sensitive decision making for fluid rewards in humans. Animal cognition, 2009; 12(1): 201-207.
Huang SW, Suh MM, Hill BM, Hsieh G. How Activists Are Both Born and Made: An Analysis of Users on Change. org. 2015. http://mako.cc/academic/huang_suh_hill_hsieh-changeorg_born_made-CHI2015-preprint.pdf
Innovations LLC. News Review. Lipid Technology, 2013; 25(4), 75.
Jones BA, Tinsley IJ, Wilson G, Lowry RR. Toxicology of brominated fatty acids: Metabolite concentration and heart and liver changes. Lipids 1983; 18(4): 327-334.
Murray R. Nutrition for the marathon and other endurance sports: environmental stress and dehydration. Med Sci Sports Exerc. 1992; 24(9 Suppl): S319-S323.
Murray R. Rehydration strategies--balancing substrate, fluid, and electrolyte  provision. Int J Sports Med. 1998; 19 Suppl 2: S133-S135.
Vetter W, Maier L, Bending P. The polybrominated flame retardants used in our children's’ soft drink. Organohalog Compd, 2010; 7:, 1169-1172.
Yousef AA, Abbas AB, Badawi BS, Al-Jowhar WY, Zain EA, El-Mufti SA. Rapid quantitative method for total brominated vegetable oil in soft drinks using ion chromatography. Food Additives & Contaminants: Part A, 2012; 29(8): 1239-1243.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=746