Gukuleniny, cytotoxické terpenoidy mořské houby Phorbas gukhulensis
Publikováno: Čtvrtek, 18.12. 2014 - 10:42:04
Téma: prof Patočka


Gukuleniny, cytotoxické terpenoidy mořské houby Phorbas gukhulensis

Jiří Patočka

      Terpenoidy nazvané gukuleniny, byly nalezeny jako sekundární metabolity mořské houby Phorbas gukhulensis, sbírané při korejském pobřeží Gagu-do (Park et al., 2010). Jedná se o skupinu látek s blízkou chemickou strukturou, jejíž charakteristickým motivem jsou dvě molekuly tropolonu. Gukuleniny jsou označovány písmeny A až F. jejich významným biologickým účinkem je cytotoxicita (Park et al., 2010; Jeon et al., 2013). Strukturní vzorce gukuleninu A (1) a gukuleninu B (2) jsou na obrázku.       Všechny gukuleniny vykazují významnou toxicitu proti nádorovým buněčným liniím K562 a A549 v rozmezí koncentrací 0.05–0.80 μM (Vinothkumar a Parameswaran, 2013) a jsou novými medicínsky nadějnými látkami mořského původu (Blunt et al., 2012). Hodnota IC50 gukuleninu A proti buněční linii spinocelulárního karcinomu hypofaryngu (FaDu) je 57 nM (Park et al., 2010).

Literatura
Blunt JW, Copp BR, Keyzers RA, Munro MH, Prinsep MR. Marine atural products. Natural Product Reports 2012; 29(2): 144-222.
Jeon JE, Liao L, Kim H, Sim CJ, Oh DC, Oh KB, Shin J. Cytotoxic diterpenoid pseudodimers from the Korean sponge Phorbas gukhulensis. J Nat Prod. 2013; 76(9): 1679-1685.
Park SY, Choi H, Hwang H, Kang H, Rho JR. Gukulenins A and B, cytotoxic tetraterpenoids from the marine sponge Phorbas gukulensis. J Nat Prod. 2010; 73(4): 734-737.
Vinothkumar S, Parameswaran PS. Recent advances in marine drug research. Biotechnology Adv. 2013; 31(8): 1826-1845.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=720