Čirůvka zemní obsahuje protinádorově účinné meroterpenoidy - terreumoly
Publikováno: Pondělí, 08.12. 2014 - 11:09:48
Téma: prof Patočka


Čirůvka zemní obsahuje protinádorově účinné meroterpenoidy - terreumoly

Jiří Patočka

     I když nejbohatším zdrojem nových organických sloučenin v současné době jsou mořské organismy a mezi nimi zejména houby, občas překvapí i ty, které nacházíme v našich lesích a často je sbíráme k jídlu. To je i případ čirůvky zemní (Tricholoma terreum).  Tato jedlá ektomykorrhizní houba roste místy velmi hojně v jehličnatých, ale i ve smíšených a vzácně též listnatých lesích, zejména na vápenci. Přestože se jedná o chutnou a v kuchyni všestranně využitelnou houbu, houbaři je opomíjena. Snad i proto, že roste od září do listopadu a v té době je ještě v lese spousta jiných a známějších hub. Čirůvka zemní je podobná čirůvce havelce (Tricholoma portentosurri), která je také jedlá.     Chemický výzkum čirůvky zemní byl donedávna omezen jen na studium obsahu těžkých kovů (Falandysz A Ha³aczkiewicz, 1999) a čirůvka z něj vyšla se ctí. Na rozdíl od jiných jedlých hub byl v čirůvce nalezen jen nízký obsah rtuti. Zhruba 10krát nižší než u hřibu smrkového (Boletus edulis) (Falandysz et al., 2000; 2002). Novější výzkumy objevily v čirůvce zemní naopak poměrně vysoký obsah boru (Sen et al., 2012) a skupinu vysoce oxygenovaných meroterpenoidů, které čínští objevitelé nazvali terreumoly A až D (Yin et al., 2013). Studium jejich struktury pomocí spektroskopických metod a rentgenové difrakce vedlo k objevu v přírodě poměrně vzácného desetičlenného uhlíkového kruhu v jejich molekule. Všechny čtyři terreumoly byly cytotoxické a u pěti testovaných buněčných linií lidské rakoviny vykazovaly protinádorovou aktivitu srovnatelnou s cisplatinou (Yin et al., 2013). Protože čirůvka zemní je houba geneticky velmi variabilní (Huai et al., 2003), může obsah jejich biologicky účinných látek na různých lokalitách značně kolísat.

Literatura
Falandysz J, Bielawski L, Kawano M, Brzostowski A, Chudzyñski K. Mercury in mushrooms and soil from the Wieluñska Upland in south-central Poland. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 2002; 37(8): 1409-1420.
Falandysz J, Ha³aczkiewicz J. Mercury content in edible mushrooms in the Wyzyna Wieluñska region. [Article in Polish] Rocz Panstw Zakl Hig. 1999; 50(3): 253-259.
Falandysz J, Lipka K, Danisiewicz D, Frankowska A, Apanasewicz D, Zurañska B. Content of mercury in edible mushrooms on the terrains of Morag and Lukta. [Article in Polish] Rocz Panstw Zakl Hig. 2000; 51(4): 345-3351.
Huai WX, Guo LD, He W. Genetic diversity of an ectomycorrhizal fungus Tricholoma terreum in a Larix principis-rupprechtii stand assessed using random amplified polymorphic DNA. Mycorrhiza. 2003; 13(5): 265-270.
Sen I, Alli H, Cöl B. Boron contents of some wild-growing mushrooms collected from the vicinity of boron mines in Balikesir, Turkey. Biol Trace Elem Res. 2012; 145(2): 233-239.
Yin X, Feng T, Li ZH, Dong ZJ, Li Y, Liu JK. Highly Oxygenated Meroterpenoids from Fruiting Bodies of the Mushroom Tricholoma  terreum. J Nat Prod. 2013 Jul 9. [Epub ahead of print]Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=715