Jedovatý sníh na Marsu
Publikováno: Středa, 20.12. 2006 - 15:05:15

Jedovatý sníh na Marsu?
Jiří Patočka

Podle dvou nejnovějších studií, publikovaných v časopise Astrobiology, mohl by v prachových bouřích na povrchu Marsu a za přispění silných elektrických výbojů, vznikat z vodíku, hydroxylového radikálu a přispění CO2 v nezanedbatelném množství jedovatý peroxid vodíku.Modelové pokusy na Zemi prokázaly, že písečné bouře vytvářejí silná elektrická pole a že za takových podmínek peroxid vodíku opravdu vzniká, i když jen v nepatrném množství. Na Marsu ostatně byla jeho přítomnost nedávno skutečně prokázána Francouzskými astrobiology (Icarus 170, 424, 2004, http://irtfweb.ifa.hawaii.edu/research/science/32.Encrenaz.H2O2_on_Mars.pdf).
Předpokládáme-li, že povrch Marsu v posledních třech miliardách let byl suchý a prašný, nahromaděný peroxid mohl dosáhnout koncentrace, která by byla toxická pro všechny živé organismy. Ve formě sněhu by se dostal na povrch a díky své vysoké chemické reaktivitě zoxidoval všechny organické molekuly až na oxid uhličitý. To by mohlo vysvětlit, proč hmotové spektrometry terénních vozidel vysazených na povrch Marsu sondami Viking, nezaznamenaly přítomnost žádných složitějších organických molekul.
Pokud je to pravda, intenzivní ultrafialové záření, nízké teploty a nedostatek vody spolu s přítomností okysličovadel v půdě, vytvořilo podmínky, které jsou pro přežití jakéhokoliv organismu velmi nepříznivé (Astrobiology 6, 439 a 451, 2006).

Článek Patočka J.: Je na Marsu jedovatý sníh? byl publikován v časopise Vesmír 85(12): 712, 2006.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=67