Jingzhaotoxiny – toxické peptidy jedu čínského pavouka Chilobrachys jingzh
Publikováno: Úterý, 11.03. 2014 - 08:52:15
Téma: prof Patočka


Jingzhaotoxiny – toxické peptidy jedu čínského pavouka Chilobrachys jingzhao

Jiří Patočka

    Čínský sklípkan, Chilobrachys jingzhao je jedním z nejjedovatějších pavouků v jižní Číně. Jeho jed produkovaný jedovou žlázou (Chen et al., 2008b) je směsí různých sloučenin, převážně peptidů, s diverzifikovanou biologickou aktivitou. Proteom jedu tohoto pavouka byl analyzován proteomickými technikami. Proteiny s molekulární hmotností nad 10 kDa byly získány gelovou filtrací a technikou SDS-PAGE a analyzovány pomocí 2-DE a MALDI-TOF/TOF a LC / ESI-Q-TOF MS. V jedu bylo tímto způsobem identifikováno více než 90 proteinů. Peptidy s molekulární hmotností nižší než 10 kDa byly odděleny pomocí HPLC a identifikovány MALDI-TOF MS a Edmanovým odbouráváním. Tímto způsobem bylo nalezeno asi 120 peptidů, z nichž 60 bylo zcela nebo částečně sekvenováno. Tyto výsledky ukázaly, že peptidy s molekulovou hmotností nižší než 10 kDa tvoří hlavní složku surového jedu pavouka C. jingzhao (Liao et al., 2007). Jsou také hlavními nositeli jeho toxicity a působí jako neurotoxiny. Byly nazvány jingzhaotoxiny a mechanismus jejich toxického účinku spočívá v interakci s různými typy neuronálních iontových kanálů (Xiao  et al., 2004; Wang et al., 2008a; Deng et al., 2009; Cai et al., 2010; Yuan et al., 2012). Jednotlivé jingzhaotoxiny vykazují selektivitu k různým subtypům neuronálních iontových kanálů (Rong et al., 2011). V nativním stavu jsou jingzhaotoxiny přítomny ve formě svých prekurzorů, peptidů o 63 (Wang et al., 2008b) resp. 87 aminokyselinách (Chen et al., 2009).     Všechny jingzhaotoxiny mají ve své molekule tři disulfidické můstky tvořící tzv. cystinový uzel (cystine knot) (Chen et al., 2008a). Tento strukturální motiv byl nalezen u řady dalších peptidů s 26 až 48 aminokyselinovými zbytky, je vždy spojen se značnou stabilizací molekuly a velmi často s významnou biologickou aktivitou, např. toxicitou. Jako příklad je uvedena struktura jingzhaotoxinu III (JZTX-III) složeného z 36 aminokyselin (Xiao  et al., 2004):

 

     Svůj neurotoxický účinek uplatňuje JZTX I (33 aminokyselin) přes napěťově řízené sodíkové  a draslíkové kanály, podobně jako i další jingzhaotoxiny, jako např.  JZTX III (Xiao  et al., 2007), JZTX V (29 aminokyselin) (Quan et al., 2007) nebo JZTX XII složený také z 29 aminokyselin (Yuan et al., 2007).
     V rámci studia struktury a účinku byly syntetizovány některé analogy jingzhaotoxinů. Např. JZTX V, u nějž byla aminokyselina Arg20 nahrazena Ala, úplně ztratil schopnost vazby na sodíkové kanály TTX-R (Zeng et al., 2008) a přestal být toxický.

Literatura
Cai LJ, Xu DH, Luo J, Chen RZ, Chi YP, Zeng XZ, Wang XC, Liang SP. Inhibition of Jingzhaotoxin-V on Kv4.3 channel. [Article in Chinese] Sheng Li Xue Bao. 2010; 62(3): 255-260.
Deng M, Kuang F, Sun Z, Tao H, Cai T, Zhong L, Chen Z, Xiao Y, Liang S. Jingzhaotoxin-IX, a novel gating modifier of both sodium and potassium channels from Chinese tarantula Chilobrachys jingzhao. Neuropharmacology. 2009; 57(2): 77-87.
Chen J, Deng M, He Q, Meng E, Jiang L, Liao Z, Rong M, Liang S. Molecular diversity and evolution of cystine knot toxins of the tarantula Chilobrachys jingzhao. Cell Mol Life Sci. 2008a; 65(15): 2431-2444.
Chen J, Zhang Y, Rong M, Zhao L, Jiang L, Zhang D, Wang M, Xiao Y, Liang S. Expression and characterization of jingzhaotoxin-34, a novel neurotoxin from the  venom of the tarantula Chilobrachys jingzhao. Peptides. 2009; 30(6): 1042-1048.
Chen J, Zhao L, Jiang L, Meng E, Zhang Y, Xiong X, Liang S. Transcriptome analysis revealed novel possible venom components and cellular processes of the tarantula Chilobrachys jingzhao venom gland. Toxicon. 2008b; 52(7): 794-806
Liao Z, Cao J, Li S, Yan X, Hu W, He Q, Chen J, Tang J, Xie J, Liang S. Proteomic and peptidomic analysis of the venom from Chinese tarantula Chilobrachys jingzhao. Proteomics. 2007; 7(11): 1892-1907.
Quan M, Zeng X, Pi J, Deng M, Liang S. Synthesis and oxidative refolding of an N-terminal truncate of jingzhaotoxin-V and characterization of its activities of sodium channels. [Article in Chinese] Se Pu. 2007; 25(4): 501-504.
Rong M, Chen J, Tao H, Wu Y, Jiang P, Lu M, Su H, Chi Y, Cai T, Zhao L, Zeng X, Xiao Y, Liang S. Molecular basis of the tarantula toxin jingzhaotoxin-III (β-TRTX-Cj1α) interacting  with voltage sensors in sodium channel subtype Nav1.5. FASEB J. 2011; 25(9): 3177-3185.
Wang M, Diao J, Li J, Tang J, Lin Y, Hu W, Zhang Y, Xiao Y, Liang S. JZTX-IV, a unique acidic sodium channel toxin isolated from the spider Chilobrachys jingzhao. Toxicon. 2008a; 52(8): 871-880.
Wang M, Liu Q, Luo H, Li J, Tang J, Xiao Y, Liang S. Jingzhaotoxin-II, a novel tarantula toxin preferentially targets rat cardiac sodium channel. Biochem Pharmacol. 2008b;7 6(12): 1716-1727.
Xiao Y, Li J, Deng M, Dai C, Liang S. Characterization of the excitatory mechanism induced by Jingzhaotoxin-I inhibiting sodium channel inactivation. Toxicon. 2007; 50(4): 507-517.
Xiao Y, Tang J, Yang Y, Wang M, Hu W, Xie J, Zeng X, Liang S. Jingzhaotoxin-III, a novel spider toxin inhibiting activation of voltage-gated sodium channel in rat cardiac myocytes. J Biol Chem. 2004; 279(25): 26220-26226.
Yuan C, Liao Z, Zeng X, Dai L, Kuang F, Liang S. Jingzhaotoxin-XII, a gating modifier specific for Kv4.1 channels. Toxicon. 2007; 50(5): 646-652.
Yuan C, Liu Z, Hu W, Gao T, Liang S. JZTX-XIII, a Kv channel gating modifier toxin from Chinese tarantula Chilobrachys jingzhao. Toxicon. 2012; 59(2): 265-271.
Zeng X, Deng M, Pi J, Quan M, Wang X, Liang S. Effects of Arg20 mutation on sodium channels activity of JZTX-V. [Article in Chinese] Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2008; 24(7): 1228-1232.
 

Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=648