Deoxypodophyllotoxin – lignan kerblíku lesního s protinádorovým účinkem
Publikováno: Neděle, 18.08. 2013 - 11:52:10
Téma: Doktorand


Deoxypodophyllotoxin – lignan kerblíku lesního s protinádorovým účinkem

Mgr. Zdeňka Navrátilová

     Kerblík lesní (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.) je dvouletá až víceletá bylina vysoká 50 -150 cm, s rozvětvenou lodyhou, zpeřenými listy a bílými květy uspořádanými ve složených okolících. Plodem je dvojnažka. Rostlina roste na vlhčích loukách, okrajích lesů, v příkopech, na rumištích a podél cest. Rozšířena je hojně na celém území ČR (Slavík, 1997). Kerblík lesní obsahuje řadu biologicky aktivních látek. Velká pozornost je věnována především lignanům, u kterých byly zjištěny protinádorové účinky.
     Již od 80. let je znám protinádorový účinek lignanu podophyllotoxinu, obsaženého v rostlinách rodu Podophyllum (noholist), především P. peltatum a P. hexandrum. Deriváty podophyllotoxinu, zejména etoposid a teniposid, se používají k léčbě mnoha typů nádorových onemocnění (Canel et al., 2000).


 


     V kořenech a nati kerblíku lesního byly zjištěny lignany (deoxypodophyllotoxin neboli anthricin, angeloyl podophyllotoxin, picropodophyllotoxin, deoxypicropodophyllin, nemerosin, sylvestrin), kumariny (methoxypsoralen, isoscopoletin, scopoletin), polyacetyleny (falcarindiol) a monoterpeny (Ikeda et al., 1998; Jeong et al., 2007).
     V současné době probíhá řada studií, které ověřují farmakologické účinky zejména deoxypodophyllotoxinu. Zjištěn byl jeho protinádorový, antivirový, antibakteriální, antiagregační, protizánětlivý, protialergický a insekticidní účinek (Meyada et al., 2013). Perspektivní je zejména protinádorový účinek, který je zprostředkován více mechanismy, jako je regulace buněčného cyklu, indukce apoptózy či inhibice angiogeneze a migrace buněk. Deoxypodophyllotoxin se jeví jako slibná sloučenina pro vývoj nových léčiv s protinádorovým účinkem (Jiang et al., 2013; Meyada et al., 2013).

Literatura
Canel C, Moraes RM, Dayan FE, Ferreira D. Podophyllotoxin. Phytochemistry. 2000; 54(2): 115-120.
Ikeda R, Nagao T, Okabe H, Nakano Y, Matsunaga H, Katano M, Mori M. Antiproliferative constituents in umbelliferae plants. III. Constituents in the root and the ground part of Anthriscus sylvestris Hoffm. Chem Pharm Bull (Tokyo). 1998; 46(5): 871-874.
Jeong GS, Kwon OK, Park BY, Oh SR, Ahn KS, Chang MJ, Oh WK, Kim JC, Min BS, Kim YC, Lee HK. Lignans and coumarins from the roots of Anthriscus sylvestris and their increase of caspase-3 activity in HL-60 cells. Biol Pharm Bull. 2007; 30(7): 1340-1343.
Jiang Z, Wu M, Miao J, Duan H, Zhang S, Chen M, Sun L, Wang Y, Zhang X, Zhu X, Zhang L. Deoxypodophyllotoxin exerts both anti-angiogenic and vascular disrupting effects. Int J Biochem Cell Biol. 2013; 45(8): 1710-1719.
Meyada K, Zhen-Zhou J, Lu-Yong Z. Deoxypodophyllotoxin: A promising therapeutic agent from herbal medicine. J Ethnopharmacol. 2013; in press.
Slavík B. Anthriscus Pers. In: Slavík B (ed.): Květena ČR 5. Academia Praha 1997. 568 p.
Yong Y, Shin SY, Lee YH, Lim Y. Antitumor activity of deoxypodophyllotoxin isolated from Anthriscus sylvestris: Induction of G2/M cell cycle arrest and caspase-dependent apoptosis. Bioorg Med Chem Lett. 2009; 19(15): 4367-4371.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=597