Granulitoxin: toxický peptid mořské sasanky
Publikováno: Neděle, 23.12. 2012 - 13:15:58
Téma: prof Patočka


Granulitoxin: toxický peptid mořské sasanky

Jiří Patočka

     Granulitoxin je neurotoxický peptid, nalezený jako součást jedu mořské sasanky Bunodosoma granulifera. Peptid má molekulovou hmotnost 4958 Da a jeho N-terminální aminokyselinová sekvence je AKTGILDSDGPTVAGNSLSGT (Santana et al., 1998). Tato sekvence představuje částečnou míru homologie s ostatními toxiny mořských sasanek jako Bunodosoma caissarum, Anthopleura fuscoviridis a Anemonia sulcata (Wunderer  et al., 1978; Sunara et al., 1987; Malpezzi et al., 1993).     Vyčištěná frakce granulitoxinu, podaná i.p. myším v dávce 800 mg/kg, způsobila závažné neurotoxické příznaky, jako jsou kruhové pohyby, agresivní chování, dušnost, tonicko-klonické křeče a smrt. Mechanismus biologického účinku granulitoxinu je realizován přes napěťově řízené sodíkové kanály neuronální membrány. 2-h LD50 granulitoxinu byla 400 ± 83 mg/kg (Santana et al., 1998). Granulitoxin aplikovaný v dávce 8 mikrogramů do hippokampu potkanů vyvolal řadu behaviorálních změn a analýza EEG ukázala, že výsledky jsou podobné těm, které jsou pozorovány v akutní fázi pilokarpinového modelu epilepsie a naznačují, že granulitoxin může být užitečným nástrojem nejen pro studium sodíkových kanálů, ale také vytvořit nový experimentální model status epilepticus (Santana et al., 2001).

Literatura

Malpezzi EL, de Freitas JC, Muramoto K, Kamiya H. Characterization of peptides in sea anemone venom collected by a novel procedure. Toxicon. 1993; 31(7): 853-864.
Santana AN, Leite AB, França MS, França L, Vale OC, Cunha RB, Ricart CA, Sousa
MV, Carvalho KM. Partial sequence and toxic effects of granulitoxin, a neurotoxic peptide from the sea anemone Bundosoma granulifera. Braz J Med Biol Res. 1998; 31(10): 1335-1338.
Santana AN, Trindade-Filho EM, Cunha RB, Sousa MV, Cavalheiro EA, Carvalho KM. Behavioral and electroencephalographic analysis of seizures induced by intrahippocampal injection of granulitoxin, a neurotoxic peptide from the sea anemone Bunodosoma granulifera. Braz J Med Biol Res. 2001; 34(6): 797-801.
Sunahara S, Muramoto K, Tenma K,  Kamyia H. Amino acid sequence of two sea anemone toxins from Anthopleura fuscoviridis. Toxicon 1987; 25: 211-219. 
Wunderer G, Eulitz M. Amino acid sequence of toxin I from Anemonia sulcata. Eur J Biochem. 1978; 89: 11-17. Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=529