Brunneiny, β-karbolinové alkaloidy houby pavučince tmavohnědého
Publikováno: Pondělí, 15.10. 2012 - 10:50:20
Téma: prof Patočka


Brunneiny, β-karbolinové alkaloidy houby pavučince tmavohnědého

Jiří Patočka

     Pavučinec (Cortinarius) je velký a celosvětově rozšířený rod makroskopických lupenotvarých hub z čeledi pavučincovité. V současné je známo více než 2000 druhů pavučinců, z nichž některé jsou považovány za jedlé, některé za nepoživatelné a některé za smrtelně jedovaté. Vzhledem k velkému počtu druhů, které se mezi sebou liší jen velmi málo a především přítomnosti smrtelně jedovatých druhů mezi nimi, se sběr pavučinců amatérským houbařům zásadně nedoporučuje. Problémy s jejich přesným určením mají i experti na pavučince. Rod pavučinců ještě není zcela prozkoumán a pokud jde o jejich toxikologický průzkum, ten je zcela na počátku. O tom, jak se mění názory na pavučince svědčí fakt, že  smrtelně jedovatý pavučinec plyšový byl až do poloviny 20. století považován za jedlý a jako takový byl uváděn i v některých houbařských atlasech. Jak postupuje výzkum pavučinců, stále více druhů považovaných dříve za jedlé jsou shledávány jedovatými. Asi by bylo rozumné doporučit všem houbařům, aby pavučince vůbec nesbírali a považovali tuto skupinu hub za jedovatou.      Protože toxikologický průzkum biologicky aktivních látek pavučinců je na samém počátku, je každý publikovaný výsledek velmi cenný. Takovým příkladem může být i pavučinec tmavohnědý (Cortinarius brunneus (Pers.) Fr.), houba rostoucí i v našich lesích. Informace o ní jsou však velmi skromné (Antonín, 2006) a většinou se omezují pouze na fotografie (Papoušek, 2010). Pavučinovec tmavohnedý (též brunátný). Syn.: Agaricus brunneus Pers.; Gyrophila albobrunnea (Pers.) Quél.; Hydrocybe brunnea (Pers.) M.M. Moser; Telamonia brunnea (Pers.) Bres.   
     Skupina německých autorů objevila v plodnicích pavučince tmavohnědého několik látek, které lze charakterizovat jako deriváty β-karbolinu (Teichert et al., 2007). Kromě kyseliny 3-(7-hydroxy-9H-beta-karbolin-1-yl)propanové ještě skupinu podobných látek, které byly nazvány brunneiny (brunneiny A až C). Brunneiny B a C jsou cytotoxické, brunnein A vykazuje inhibiční účinek na cholinesterasy (Teichert et al., 2007) a mohl by představovat látku perspektivně využitelnou v medicíně (Patočka, 2012). Je ještě předčasné říci, zda jsou β-karboliny nalezené v houbě zodpovědné také za její toxicitu, i když je to velmi pravděpodobné. Na druhé straně brunnein A byl jíž dříve nalezen také ve šťavnatce hyacintové (Hygrophorus hyacinthinus Quél. (Tricholomataceae, Agaricales) (Teichert et al., 2008), která je považována ze jedlou houbu.

Literatura
Antonín V.: Encyklopedie hub a lišejníků. Academia, Praha 2006.
Papoušek T.: Velký fotoatlas hub z jižních Čech, 2. opravené vydání, 2010.
Patočka J. Natural cholinesterase inhibitors from muschrooms. Mil Med Sci Lett. 2012; 81(1): 40-44.
Teichert A, Lübken T, Schmidt J, Kuhnt C, Huth M, Porzel A, Wessjohann L, Arnold  N. Determination of beta-carboline alkaloids in fruiting bodies of Hygrophorus spp.  by liquid chromatography/electrospray ionisation tandem mass spectrometry. Phytochem Anal. 2008; 19(4): 335-341.
Teichert A, Schmidt J, Porzel A, Arnold N, Wessjohann L. Brunneins A-C, beta-carboline alkaloids from Cortinarius brunneus. J Nat Prod. 2007; 70(9): 1529-1531.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=516