Užovník: kytka, která nevoní moc příjemně
Publikováno: Sobota, 13.10. 2012 - 18:25:51
Téma: Doktorand


Užovník: kytka, která nevoní moc příjemně

Mgr. Zdeňka  Navrátilová

     Sauromatum venosum (užovník) je zajímavá rostlina z čeledi Araceae (áronovité), která představuje méně známého příbuzného známých zmijovců (Amorphophallus sp.). Současné platné jméno je Typhonium venosum (Dryand. ex Aiton) Hett. & P.C. Boyce. Rostliny mají velkou podzemní hlízu a složený list. Z hlízy vyrůstá nápadné květenství tvořené hnědočerveně skvrnitým toulcem a palicí samčích a samičích květů, které je až 50 cm vysoké (Ježek, 2007). Rostlina pochází z tropické jihovýchodní Asie. Anglicky je užovník nazýván Voodoo Lily (Skubatz et al., 1991).       Květenství vydává během kvetení neuvěřitelně nechutný zápach, který nejvíce připomíná hnijící maso. Tím rostlina láká  opylovače , v tomto případě mouchy, které se zde snaží klást vajíčka a přitom květy opylují (Ježek, 2007). Během kvetení se také zvyšuje teplota, na čemž se podílí salicylová kyselina (Skubatz et al., 1991; Karlson, 1994).
Lákání opylovačů zápachem je u áronovitých poměrně častý jev, ale u užovníku dosahuje zápach takové intenzity, že s ním není možno vydržet v jedné místnosti (Ježek, 2007).
       Zápach je způsoben především sirnými sloučeninami dimethyl disulfidem a dimethyl trisulfidem. Dalšími složkami jsou α- a β-caryophyllen, α-copaen, dimethyl sulfid, dimethyl tetrasulfid, indol a skatol (Karlson et al., 1994; Skubatz et al., 1995). Tyto látky produkují zejména žlázky na povrchu apendixu – horní sterilní části květenství (Skubatz et al., 1995).
       Užovník je však zajímavý i z medicínského hlediska. V jeho hlíze byly zjištěny lektiny (SVL – Sauromatum venosum lectin) s protinádorovým účinkem (Singh Bains et al., 2005). Zjištěn byl také antibakteriální a antioxidační účinek extraktu z plodů (Ajaib et al., 2011).

Literatura
Ajaib M, Khan ZU, Khan N, Abbasi MA, Shahwar D, Wahab M, Siddiqui MF. Antibacterial and antioxidant activities of an ethnobotanically important plant Sauromatum venosum (Ait.) Schott. Of district Kotli, Azad Jammu & Kashimir. Pak J Bot. 2011; 43(1): 579-586.
Ježek Z. Hlíznaté áronovité v bytech a zahradách. Grada 2007. 76 p.
Karlson A-K, Englund FO, Unelius CR. Dimethyl oligosulphides, major volatiles released from Sauromatum guttatum and Phallus impudicus. Phytochemisty. 1994; 35(2): 321-323.
Singh Bains J, Singh J, Kamboj SS, Nijjar KK, Agrewala JN, Kumar V, Kumar A, Saxena AK. Mitogenic and anti-proliferative activity of a lectin from the tubers of Voodoo lily (Sauromatum venosum). Biochim Biophys Acta. 2005; 1723(1-3): 163-174.
Skubatz H, Nelson TA, Meeuse BJ, Bendich AJ. Heat Production in the Voodoo Lily (Sauromatum guttatum) as Monitored by Infrared Thermography. Plant Physiol. 1991; 95(4): 1084-1088.
Skubatz H, Kunkel DD, Patt JM, Howald WN, Hartman TG, Meeuse BJ. Pathway of terpene excretion by the appendix of Sauromatum guttatum. Proc Natl Acad Sci U S A. 1995; 92(22): 10084–10088.
 

Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=515