Closthioamid, unikátní polythioamid
Publikováno: Pondělí, 03.09. 2012 - 09:15:16
Téma: prof Patočka


Closthioamid, unikátní polythioamid

Jiří Patočka

     Thioamidy v přírodě se nejčastěji objevují jako sekundární metabolity anaerobních mikroorganismů (Banala a Süssmuth, 2010), z nichž některé jsou patogenní pro člověka a živočichy. Mnohé thioamidy vykazují významnou biologickou aktivitu, často jsou toxické. Takovou látkou je i closthioamid, molekula s unikátní strukturou polythioamidu, která nemá v přírodě obdoby (Lincke  et al., 2010). Byla izolována z bakterie Clostridium cellulolyticum a protože jde o anaerobní bakterii, najdeme v její molekule více atomů síry než kyslíku.      Closthioamid má vlastnosti antibiotika a je aktivní proti multirezistentním Stafylokokům (Behnken etal., 2012). Gram-pozitivní patogeny rezistentní proti antibiotikům představují stále větší problém. Jednou z nejnebezpečnějších gram-pozitivních bakterií pro člověka je methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA). V současné době je citlivý pouze na vankomycin a teicoplanin, proti ostatním antibiotikům užívaným v klinické praxi je rezistentní. Některé kmeny MRSA však začínají být rezistentní i na vankomycin. Vankomycin-rezistentní enterokoky (VRE) jsou dalším problémem současné medicíny. Jsou totiž příčinou nejvýznamnějších nosokomiálních infekcí a v současné době neexistuje žádné dostatečně účinné antibiotikum vhodné pro léčení infekcí vyvolaných VRE.
     Je proto velmi nadějné, že closthioamid je účinný jak proti MRSA, tak proti VRE s MIC50 = 0,58 µM. Closthioamid je proti těmto bakteriím významně účinnější než ciprofloxacin, standardní lék používaný u infekcí VRE (Behnken a Hertweck, 2012). Je proto velmi pravděpodobné, že closthioamid se brzy objeví v klinické praxi a připravován by mohl být synteticky (Kloss et al., 2011). Objev closthioamidu podnítil chemiky k syntéze podobných látek, které by také mohly mít zajímavé biologické účinky (Zhang, 2011).

Literatura
Banala S, Süssmuth RD. Thioamides in nature: in search of secondary metabolites in anaerobic microorganisms. Chembiochem. 2010; 11(10): 1335-1337.
Behnken S, Hertweck C. Anaerobic bacteria as producers of antibiotics. Appl Microbiol Biotechnol. 2012 Aug 2. [Epub ahead of print]
Behnken S, LinckeT, Kloss F, Ishida K, Hertweck C. Antiterminator-mediated unveiling of cryptic polythioamides in an anaerobic bacterium. Angew. Chem., Int. Ed., 2012; 51(10): 2425-242.
Kloss, F.; Lincke, T.; Hertweck, C., Highly Efficient Total Synthesis of the Clostridium-Derived anti-MRSA Antibiotic Closthioamide. Europ J Org Chem 2011; 2011(8):: 1429-1431.
Lincke T, Behnken S, Ishida K, Roth M, Hertweck C. Closthioamide: an unprecedented polythioamide antibiotic from the strictly anaerobic bacterium Clostridium cellulolyticum. Angew Chem Int Ed Engl. 2010; 49(11): 2011-2013.
Zhang IL. Synthesis and characterization of closthioamide derivatives: An honors paper for the Program of Biochemistry, Bowdoin College, Brunswick, 2011, ME: 1-41.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=506