Intoxikace rtutí
Publikováno: Pátek, 12.08. 2011 - 09:47:46
Téma: Aplikovaná radiobiologie a toxikologie


Intoxikace rtutí
Karolína Rezková

Rtuť

Rtuť je těžký jedovatý kov. Je jediným kovem, který se za normálních podmínek vyskytuje v kapalném skupenství. Je stabilní a má tendenci setrvávat delší dobu nejen v tělech organismů, ale i v životním prostředí, tím se řadí mezi takzvané perzistentní polutanty.

                    Rtuť se vyskytuje v několika formách:

§        elementární rtuť: je volná kapalná rtuť, která má vysokou tenzi výhradně jednoatomových par. Je škodlivá zejména při inhalaci.

§        anorganické sloučeniny rtuti: Rtuť tvoří rtuťné a rtuťnaté sloučeniny, tedy sloučeniny kde je rtuť v oxidačních stavech HgI a HgII. Rtuťné sloučeniny jsou oproti rtuťnatým mnohem méně rozpustné ve vodě a tím pádem méně vstřebatelné.

§        organické sloučeniny rtuti: Jsou ze všech forem tohoto kovu nejvíce nebezpečné, neboť mají tendenci se kumulovat v organismech. Nebezpečná je především dlouhodobá expozice těmito sloučeninami.

Zdroje rtuti

Literatura zaměřená na toxikologii rtuti uvádí, že zdrojem intenzivního zájmu veřejnosti jsou v posledních několika letech zejména tři zdroje rtuti: methylrtuť v rybím mase, rtuťové páry v amalgámových zubních výplních a rtuť užívaná jako antiseptikum ve vakcínách. V minulosti byly zdrojem také rtuťové teploměry, jejichž výroba je však v současnosti již zakázána.

Z historie otrav rtutí

Japonská chemická společnost Chisso vypouštěla v letech 1932- 1968 ve svém závodě v Minamatě do řeky rtuť, která byla užívána jako katalyzátor pro výrobu acetaldehydu. Rtuť se ve formě organických sloučenin dostala do potravního řetězce a způsobila rozsáhlou otravu zvířat i lidí. Vlivem rtuti přišly na svět děti s těžkými fyzickými i mentálními poruchami. Do zmíněné zátoky bylo tehdy vypuštěno nejméně 260 tun rtuti. Pravděpodobně se jednalo až o 600 tun.

Vliv rtuti na organismus

Projevy intoxikace závisí na formě rtuti a na cestě vstupu rtuti do organismu. Při inhalaci par elementární rtuti bývají nejvíce zasaženy plíce. Dochází k akutnímu zánětu plic a průdušek. Je-li rtuť požita per os, projevuje se akutní otrava zvracením či krvavým průjmem. Pokud se jedná o chronickou otravu rtutí, bývá kritickým orgánem především centrální nervová soustava. Objevuje se třes spolu s poruchami chování, výpadky paměti a poruchami spánku. Schopnost kumulace v těle mají především organické sloučeniny rtuti, ty se shromažďují zejména v játrech, mozku, slezině a ledvinách. Ledviny obsahují metaloprotein, který rtuť váže. Spolehlivým ukazatelem obsahu rtuti v organismu bývá její obsah v krvi, resp. v červených krvinkách. Krví je rtuť distribuována do tkáni a orgánů (Tuček, 2006; Mlčoch).

použitá literatura:

TUČEK, M. Současná zdravotní rizika expozice rtuti a jejím sloučeninám. České pracovní lékařství . 2006, 1.

MUDr. Zbyněk Mlčoch: http://www.zbynekmlcoch.cz/info/ostatni_obory/otrava_intoxikace_rtuti_priznaky_projevy_lecba_prevence_amalgam.htmlTento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=436