Discodermin A, mořský tetradekapeptid
Publikováno: Neděle, 31.07. 2011 - 07:05:36
Téma: prof Patočka


Discodermin A, mořský tetradekapeptid

Jiří Patočka

     Discodermin A je bioaktivní tetradekapeptid izolovaný z mořské houby Discodermia kiiensis, který obsahuje velké množství D-aminokyselin a neobvyklých aminokyselin jako je např. tert-leucin, kyselina cysteinová, sarkosin, D-leucin, D-tryptofan apod. (Matsunaga et al., 1985).     Mořská houba D. kiiensis je zdrojem několika dalších podobných peptidů – discoderminů B, C a D (Matsunaga et al., 1985), discoderminu E (Ryu et al., 1994a), discoderminů F-H (Ryuet al., 1994b) a zřejmě budou izolovány ještě další peptidy podobné struktury. Všechny jsou cytotoxické a vykazují antimikrobiální aktivitu (Ozaki et al., 1998). Discodermin A také blokuje karcinogenézu (Yatsunami et al., 1992) a růst bakterií (Sato et al., 1997). V přítomnosti ATP vyvolává kontrakce hladkého svalstva tím, že zvyšuje permeabilitu membrán pro Ca2+ a ATP, ve vyšších koncentracích uvolňuje laktátdehyfrogenázu se svalů (Satao et al., 2001).

Literatura
Matsunaga S, Fusetani N, Konosu S. Bioactive marine metabolites, IV. Isolation and the amino acid composition of discodermin A, an antimicrobial peptide, from the marine sponge Discodermia kiiensis. J Nat Prod. 1985; 48(2): 236-241.
Matsunaga S, Fusetani N, Konosu S. Bioactive marine metabolites VII. Structures of discodermins B, C, and D, antimicrobial peptides from the marine sponge discodermia kiiensis. Tetrahedron Lett. 1985; 26(7): 855-856.
Ozaki H, Sato K, Horibe K, Hori M, Matsumaga S, Fusetani N. Effect of discodermin A, an antimiclobial peptide, on the cytoplasm membrane. J Toxicol Sci 1998; 23(4): 359.
Ryu G, Matsunaga S, Fusetani N. Discodermin E, a cytotoxic and antimicrobial tetradecapeptide, from the marine sponge Discodermia kiiensis. Tetrahedron Lett. 1994a; 35(44): 8251-8254.
Ryu G, Matsunaga S, Fusetani N. Discodermins F-H, cytotoxic and antimicrobial tetradecapeptides from the marine sponge Discodermia kiiensis: Structure revision of discodermins A-D. Tetrahedron 1994b; 50(47): 13409-13416.
Sato K, Horibe K, Amano K, Mitusi-Saito M, Hori M, Matsunaga S, Fusetani N, Ozaki
H, Karaki H. Membrane permeabilization induced by discodermin A, a novel marine bioactive peptide. Toxicon. 2001; 39(2-3): 259-264.
Sato K, Horibe K, Saito-Mitsui M, Hori M, Matsunaga S, Fusetani N, Ozaki H, Karaki H. Effect of discodermin A, an antimicrobial peptide, on the cytoplasm membrane. [Article in Japanese] Nippon Yakurigaku Zasshi. 1997; 110 Suppl 1: 199P-204P.
Yatsunami J, Fujiki H, Komori A, Suganuma M, Nishiwaki S, Okabe S, Nishiwaki-Matsushima R, Ohta T, Matsunaga S, Fusetani N, et al. Marine natural products against tumor development. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1992; Spec No: 333-336.


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=433