Ecteinascidiny
Publikováno: Pondělí, 14.03. 2011 - 11:09:44
Téma: prof Patočka


Ecteinascidiny

Patočka J

     Ecteinascidiny jsou sekundární metabolity mořské sumky Ecteinascidia turbinata. Ta byla poprvé objevena v Karibiku a popsána v roce 1880 Herdmanem. Ecteinascidiny tvoř skupinu strukturně blízkých tetrahydroisochinolinových alkaloidů s protinádorovým účinkem (Rinehart et al. 1990), jejichž mechanismus biologického účinku spočívá v interakcích s mikrotubuly (Patočka et al. 1999, 2001). Ecteinascidin 743 je nejznámějším a pravděpodobně nejúčinnějším ecteinascidinem a pod názvem trabectedin je v současné době zaváděn do klinické praxe jako nový účinný lék pro terapii sarkomů měkkých tkání (Thornton, 2010).     Sarkomy měkkých tkání jsou nepříliš často se vyskytující nádory (asi 1 % všech nádorů) mezenchymálního původu, které postihují především dospělé jedince. Nejčastějšími histopatologickými subtypy jsou leiomyosarkomy a liposarkomy. Prognóza pokročilých stadií sarkomů je bez ohledu na nejlepší standardně dostupnou chemoterapii (antracykliny a ifosfamid) velmi špatná: střední délka přežití od zahájení chemoterapie první linie je osm až 13 měsíců a šest měsíců po selhání standardní léčby. Trabectedin se podle výsledů klinických zkoušek jeví jako nová účinná alternativa terapie sarkomů měkkých tkání (Garcia Carbonero et al., 2004; Le Cesne et al., 2005; Yovine et al., 2004) a očekává se, že by mohl být účinnější než stávající terapie.

Literatura
Garcia Carbonero R, Supko JG, Manola J, et al. Phase II and pharmacokinetic study of  ecteinascidin 743 in patients with progressive sarcomas of soft tissues refractory to chemotherapy. J Clin Oncol 2004; 22: 1480 1490.
Le Cesne A, Blay JY, Judson I, et al. Phase II study of ET 743 in advanced soft tissue sarcomas: A European Organisation for the Research and Treatment of Cancer (EORTC) soft tissue and bone sarcoma group trial. J Clin Oncol 2005; 23: 576 584.
Patočka J, Strunecká A. The most important microtubule natural inhibitors. Acta Medica (Hradec Kralove) 1999; 42(1): 3-8.
Patočka J, Strunecká A, Stiborová M. Inhibitory mikrotubulů. Chem Listy 2001; 95: 700-707.
Rinehart KL, Holt TG, Fregeau NL, Stroh JG, Keifer PA, Sun F, Li LH, Martin DG. Ecteinascidins 729, 743, 745, 759A, 759B, and 770: potent antitumor agents from the Caribbean Ecteinascidia turbinata. J Org Chem 1990; 55(15): 4512-4515.
Thornton KA. Trabectedin: the evidence for its place in therapy in the treatment of soft tissue sarcoma. Core Evid. 2010 Jun; 4: 191-198.
Yovine A, Riofrio M, Blay JY, et al: Phase II study of ecteinascidin 743 in advanced pretreated soft tissue sarcoma patients. J Clin Oncol 2004; 22: 890-899.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=407