Epoxychinoly, potenciální kancerostatika
Publikováno: Sobota, 04.09. 2010 - 08:50:30
Téma: prof Patočka


Epoxychinoly, potenciální kancerostatika

Jiří Patočka

 

     Epoxychinoly (epoxyquinols) A a B jsou cyklické pentaketidy, které byly identifikovány japonskými autory jako sekundární metabolity blíže neidentifikované plísně (Kakeya et al. 2002a, 2002b). Jejich vysoce funkcionalizovaná struknuta byla určena z hmotnostních spekter a byla potvrzena totální syntézou (Shoji et al. 2002).     Epoxychinoly inhibují aktivaci transkripčního faktoru NF-kappaB přes signální dráhu komplexu TAK1 (Kamiyama et al. 2008a) a fungují jako inhibitory angiogenézy (Li et al. 2002). Inhibice angiogenézy je vyvolána vazbou epoxychinolů na cysteinový zbytek faktorů VEGFR2, EGFR, FGFR a PDFGRbeta (Kamiyama et al. 2008b). Epoxychinoly jsou potenciální kancerostatika.

Literatura
Li C, Bardhan S, Pace EA, Liang MC, Gilmore TD, Porco JA Jr. Angiogenesis inhibitor epoxyquinol a: total synthesis and inhibition of transcription factor NF-kappaB. Org Lett. 2002; 4: 3267-3270.
Kakeya H, Onose R, Koshino H, Yoshida A, Kobayashi K, Kageyama S, Osada H. Epoxyquinol A, a highly functionalized pentaketide dimer with antiangiogenic activity isolated from fungal metabolites. J Am Chem Soc. 2002a; 124: 3496-3497.
Kakeya H, Onose R, Yoshida A, Koshino H, Osada H. Epoxyquinol B, a fungal metabolite with a potent antiangiogenic activity. J Antibiot (Tokyo). 2002b; 55: 829-831.
Kamiyama H, Kakeya H, Usui T, Nishikawa K, Shoji M, Hayashi Y, Osada H. Epoxyquinol B shows antiangiogenic and antitumor effects by inhibiting VEGFR2, EGFR, FGFR, and PDGFR. Oncol Res. 2008a; 17: 11–21.
Kamiyama H, Usui T, Sakurai H, Shoji M, Hayashi Y, Kakeya H, Osada H. Epoxyquinol B, a naturally occurring pentaketide dimer, inhibits NF-kappaB signaling by crosslinking TAK1. Biosci Biotechnol Biochem. 2008b; 72: 1894-1900.
Shoji M, Yamaguchi J, Kakeya H, Osada H, Hayashi Y. Total synthesis of (+)-epoxyquinols A and B. Angew Chem Int Ed Engl. 2002; 41: 3192-3194.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=352