Monodontamidy, putrescinové alkaloidy monodonty pyskaté
Publikováno: Čtvrtek, 02.09. 2010 - 09:41:28
Téma: prof Patočka


Monodontamidy, putrescinové alkaloidy monodonty pyskaté

Jiří Patočka

 

     Monodonta pyskatá (Monodonta labio) je mořský plž z čeledi kotoučovitých (Trochida), obývajících zejména Japonské moře. Plž má asymetrickou ulitu o velikosti 3 až 3,5 cm, v jejímž otvoru je vidět útvar podobný zubu. Tento jedlý druh žije pospolitě v mělkých pobřežních vodách a často je vidět na kamenech a skalních stěnách. Je aktivnější v noci (Takeda 1996).     Z tohoto plže bylo izolováno několik putrescinových alkaloidů, zvaných monodontamidy (Niwa et al. 1993, 1994). Některé mají ve své molekule také chinazolinové jádro (Mhaske a Argade 2006). Monodontamidy jsou jedovaté a hrají zřejmě úlohu pasivních toxinů, chránících monodontu před predátory. O mechanismu jejich toxického účinku není nic známo. Polyamidy patří mezi časté primární i sekundární metabolity nejen u savců (Patočka a Kuehn 2000), ale i u všech organismů (Bachrach 2010).

Literatura

Bachrach U. The early history of polyamine research. Plant Bhysiol Biochem. 2010; 48: 490-495.
Mhaske SB, Argade NP. The chemistry of recently isolated naturally occurring quinazolinone alkaloids. Tetrahedron 2006; 62: 9787-9826.
Niwa H, Watanabe M, Sano A, Yamada K. Structures of monodontamides A, B, C, D, E, and F, six new alkaloids isolated from the marine gastropod mollusc Monodonta labio (Linné). Tetrahedron 1994; 23: 6805-6818.
Niwa H, Watanabe M, Yamada K. Monodontamides A, B, and C, three new putrescine alkaloids from the marine gastropod mollusc Monodonta labio (Linné). Tetrahedron Letters 1993; 34: 7441-7444.
Patocka J, Kuehn GD. Natural polyamines and their biological consequence in mammals. Acta Medica (Hradec Kralove). 2000; 43: 119-124.
Takeda Y. Vertical variation in fecundity of  the intertidal gastropod Monodonta labio caused by different growth rates between tidal zones. Ecol Res 1996; 11: 371-379.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=351