Nový biotoxin přichází z moře
Publikováno: Čtvrtek, 27.04. 2006 - 18:54:16

AZASPIRADID - NOVÝ BIOTOXIN PŘICHÁZÍ Z MOŘE.

Nový, do té doby neznámý biotoxin - azaspiracid - byl v roce 1995 objeven v mořských plodeech moře na pobřeží Irska a postupně se šíří podél západního pobřeží atlantiku směrem na jih. V listopadu 1995 onemocnelo v Irsku nejméně osm osob po konzumaci slávek jedlých (Mytilus edulis). Z masa techto mlžů bylo pozdeji izolováno pet strukturne podobných látek: azaspiracidy AZA-1 až AZA-5 a pozdeji ješte také AZA-6 až AZA-11. AZA se liší od všech až dosud známých morských toxinu. Ke klinickým projevum AZA patrí poruchy zažívacího ústrojí, jater a slinivky, ale v pokusech na myších rovnež svalová paralýza, tedy i neurotoxické úcinky. Navzdory znacnému významu AZA pro lidské zdraví zustává mechanismus jejich toxického úcinku nejasný. V predkládané práci podávají autori základní informace o chemické strukture a nejduležitejších projevech intoxikace temito látkami.


Článek byl publikován ve Voj Zdrav Listech 74(5-6): 172-174, 2005


Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=33