Niphatoxiny – tripyridinové toxické alkaloidy
Publikováno: Neděle, 30.05. 2010 - 09:24:50
Téma: prof Patočka


Niphatoxiny – tripyridinové toxické alkaloidy

Jiří Patočka

 

     Niphatoxiny jsou ichtyotoxické alkaloidy produkované některými mořskými houbami Rudého moře. Ve své molekule obsahují tři pyridinová jádra, spojená navzájem v polohách 1-3 a 3-3 delším (n = 10-12) nenasyceným polymethylenovým řetězcem a patří do velké skupiny 3-alkylpyridinových a 3-alkylpiperidinových alkaloidů, které jsou v mořských houbách poměrně častými sekundárními metabolity (Anderson et al. 1999). Niphatoxiny A a B byly izolovány z hub Niphates sp. a vykazují ichtyotoxické a cytotoxické účinky (Talpir et al. 1992). Cytotoxický niphatoxin C byl izolován z houby Callyspongia sp. a bylo zjištěno, že je antagonistou P2X7 receptoru (Buchanan et al. 2007).     Tyto purinové receptory pro adenosintrifosfát (ATP) jsou lokalizovány v míše, kde řídí hradlo iontového kanálu pro malé ionty. Při poškození míchy dochází k jejich aktivaci, koncentrace ATP zde prudce narůstá a to vede k rozsáhlé devastaci nervové tkáně. Receptory P2X7 jsou proto označovány jako "receptory smrti" a látky schopné tento receptor ovlivňovat by mohly hrát významnou úlohu jako léčiva při úrazech páteře a také některých degenerativních chorobách (Takenouchi et al. 2010.). Jejich syntéza v laboratoři není obtížná (Kaiser et al. 1999).

Literatura
Anderson RJ, Van Soest RWM, Kong F. 3-Alkylpiperidine alkaloids isolated from marine sponges in the order Haplosclerida. In: Pelletier SW (Ed.): Alkaloids: Chemical and Biological Perspectives. Vol. 14. Pergamon Press, 1999, 560 pp.
Buchanan MS, Carroll AR, Addepalli R, Avery VM, Hooper JN, Quinn RJ. Niphatoxin C, a cytotoxic tripyridine alkaloid from Callyspongia sp. J Nat Prod. 2007; 70: 2040-2041.
Kaiser A, Marazano C, Maier M. First synthesis of marine sponge alkaloid niphatoxin B. J Org Chem. 1999; 64: 3778-3782.
Takenouchi T, Sekiyama K, Sekigawa A, Fujita M, Waragai M, Sugama S, Iwamaru Y,
Kitani H, Hashimoto M. P2X7 receptor signaling pathway as a therapeutic target for neurodegenerative diseases. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2010; 58: 91-96.
Talpir R, Rudi A, Ilan M, Kashman Y. Niphatoxin A and B; two new ichthyo- and cytotoxic tripyridine alkaloids from a marine sponge. Tetrahedron Lett 1992; 33: 3033-3034.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=326