Holothuriny, jedy ostnokožců
Publikováno: Sobota, 01.05. 2010 - 21:02:34
Téma: prof Patočka


Holothuriny, jedy ostnokožců

Jiří Patočka

     Ostnokožci (Echinodermata) představují kmen středně velkých živočichů, jehož zástupci žijí převážně na dně moře. V jejich podkoží se vytvářejí destičky z uhličitanu vápenatého, které buď splývají do pevného krunýře, nebo vybíhají na povrch jako ostny. Tělo dospělců je paprsčitě souměrné. Všichni ostnokožci zřejmě produkují jedy, které jsou dosud málo prozkoumány. U některých druhů hvězdic a zejména mořských ježků jsou ještě trny, tzv. pedicelaria, opatřeny drobnými chapadélky. Ta se po dotyku s kořistí sevřou, protnou pokožku a vpraví toxin do rány stahem příčně pruhovaných svalů. Z přibližně 6500 druhů těchto mořských živočichů (Yokota 2005) jsou pro člověka nebezpečné některé mořské hvězdice (Asteroidea), mořští ježci (Echinoidea) a sumýši (Holothurioidea). Některé druhy ostnokožců (hvězdice, ježci) vyvolávají otravu po požití (Antensteiner 1999).     Farmakologické a toxikologické vlastnosti toxinů ostnokožců jsou málo známé (Han et al.  2009). Jedním z nejvíce prozkoumaných toxinů ostnokožců jsou holothuriny (Chanley et al. 1959), izolované z několika druhů mořských okurek (např. z Holothuria vagabunda, H. leucospilota). Jde o látky chemicky příbuzné saponinu (triterpenické oligoglykosidy) (Kitagawa 1979), s hemolytickými a cytolytickými vlastnostmi (Kalinin et al. 1996; Silchenko et al. 2005). Mají též antifungální (Yuan et al. 2009) a antispermicidní aktivitu (Lakshmi et al. 2008). LD50 po i.v. podání se u myší pohybuje kolem 9 mg/kg (Kalinin et al. 1996).
     Při poranění hvězdicí se většinou objeví jen lokální reakce: pálení, někdy až palčivá bolest zčervenání v okolí rány a edém (Sato et al. 2008). Některé hvězdice jsou ale vybaveny i nervově paralytickými jedy (Lin et al. 1998). V některých případech mohou fragmenty trnů proniknou do pokožky, aniž by způsobily obtíže, jindy se úlomky vhojí a musí být vyjmuty chirurgicky. Sekundární infekce z poranění ostny jsou ale vzácné. U mořských ježků popř. okurek jsou popsány i generalizované intoxikace až úmrtí (Antensteiner 1999; Morocco 2005). Celkové symptomy zahrnují nevolnost, zvracení, paralýzu rtů, jazyka, končetin, dechové potíže. Příčinou smrti obvykle bývá selhání dechu.

Literatura
Antensteiner G. Dangerous marine animals [Article in German]. Wien Med Wochenschr. 1999; 151: 104-110.
Han H, Yi YH, Li L, Liu BS, La MP, Zhang HW. Antifungal active triterpene glycosides from sea cucumber Holothuria scabra. Yao Xue Xue Bao. 2009; 44: 620-624.
Chanley JD, Ledeen R,  Wax J, Nigrelli RF, Sobotka H. Holothurin. I. Isolation, properties, and sugar components of holothurin A. J Am Chem Soc 1959; 81: 5180-5183.
Kalinin VI, Prokofieva NG, Likhatskaya GN, Schentsova EB, Agafonova IG, AvilovSA, Drozdova OA. Hemolytic activities of triterpene glycosides from the holothurian order Dendrochirotida: some trends in the evolution of this group of toxins. Toxicon. 1996; 34: 475-483.
Kitagawa I. Structure of holothurin A a biologically active triterpene-oligoglycoside from the sea cucumber holothuria leucospilota brandt. Tetrahedron Lett 1979; 20: 1419.
Lakshmi V, Saxena A, Mishra SK, Raghubir R, Srivastava MN, Jain RK, Maikhuri JP,  Gupta G. Spermicidal activity of bivittoside D from Bohadschia vitiensis. Arch Med Res. 2008; 39: 631-638.
Lin SJ, Tsai YH, Lin HP, Hwang DF. Paralytic toxins in Taiwanese starfish Astropecten scoparius. Toxicon. 1998; 36: 799-803.
Morocco A. Sea urchin envenomation. Clin Toxicol (Phila). 2005; 43: 119-120.
Sato H, Tsuruta Y, Yamamoto Y, Asato Y, Taira K, Hagiwara K, Kayo S, Iwanaga S, Uezato H. Case of skin injuries due to stings by crown-of-thorns starfish (Acanthaster planci). J Dermatol. 2008; 35: 162-167.
Silchenko AS, Stonik VA, Avilov SA, Kalinin VI, Kalinovsky AI, Zaharenko AM, Smirnov AV, Mollo E, Cimino G. Holothurins B(2), B(3), and B(4), new triterpene glycosides from mediterranean sea cucumbers of the genus holothuria. J Nat Prod. 2005; 68: 564-567.
Yokota Y. Bioresources from echinoderms. Prog Mol Subcell Biol. 2005; 39: 251-266.
Yuan WH, Yi YH, Tan RX, Wang ZL, Sun GQ, Xue M, Zhang HW, Tang HF. Antifungal triterpene glycosides from the sea cucumber Holothuria (Microthele) axiloga. Planta Med. 2009; 75: 647-653.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=320