Eudistominy, β-karbolinové toxické alkaloidy pláštěnců
Publikováno: Středa, 21.04. 2010 - 21:32:01
Téma: prof Patočka


Eudistominy, β-karbolinové toxické alkaloidy pláštěnců (Tunicata)

Jiří Patočka

 

     Eudistominy tvoří skupinu β-karbolinových alkaloidů, nalezených v mořských pláštěncích (Tunicata). To jsou drobní mořští živočichové, mezi něž patří sumky, vršenky a salpy s asi dvěma tisíci druhy a jedovaté eudistominy u nich pravděpodobně fungují jako ochrana před predátory.

     Po chemické stránce lze eudistominy rozdělit na dvě skupiny: prvá skupina zahrnuje jednoduché deriváty β-karbolin-6-olu, druhá pak má v molekule ještě jeden ortho-kondenzovaný sedmičlenný kruh, v němž je kromě dusíku jako další heteroatom také kyslík a síra.     Eudistominy fungují jako účinné inhibitory fosfodiesterázy (Kobayashi et al. 1988) a mají antimikrobiální (Hudson et al. 1988) a protinádorovou aktivitu (Van Maarseveen et al. 1992). Eudistomin M z pláštěnce Eudistoma olivaceum zvyšuje kontraktilitu kosterních svalových vláken. Zasahuje do homeostázy vápníku v troponin-tropomyosinovém systému, zvyšuje ATPázovou aktivitu myosinu B a zvyšuje mechanickou sílu myofilament (Ohizumi et al. 1998). Na příkladu 7-bromo-eudistominu D bylo ukázáno, že tento účinek je zcela blokován 10 mM prokainem (Nakamura et al. 1986).             
     Další eudistominy byly izolovány z pláštěnce E. gilboverde: 2-methyleudistomin D, 2-methyleudistomin J a 14-methyleudistomin C. Všechny vykazují in vitro cytotoxickou aktivitu s IC50 < 1 μg/ml (Rashid et al. 2001). Dalšími látkami této skupiny jsou eudistominy W a X, izolované z pláštenců z oblasti Mikronézie, které vykazují antibiotickou aktivitu proti Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus a Escheriechia coli a fungicidní aktivitu proti Candida albicans (Schupp et al. 2003). U pláštěnců z oblasti Korejského poloostrova byly nalezeny eudistominy Y1 – Y7, které vykazovaly antibakteriální aktivitu proti některým gram-pozitivním bakteriím, např. Staphylococcus epidermis a Bacillus subtilis (Wang et al. 2008).
     Většina eudistominů již byla připravena synteticky (Zheng et al. 2008, Ishiyama et al. 2008, Yamagishi et al. 2008, 2009) a jsou testovány jejich biologické aktivity.

Literatura
Hudson JB, Saboune H, Abramowski Z, Towers GH, Rinehart KL Jr. The photoactive antimicrobial properties of eudistomins from the Caribbean tunicate Eudistoma olivaceum. Photochem Photobiol. 1988; 47: 377-381.
Ishiyama H, Oshita K, Abe T, Nakata H, Kobayashi J. Synthesis of eudistomin D analogues and its effect on adenosine receptors. Bioorg Med Chem 2008; 16: 3825-3830.
Kobayashi J, Taniguchi M, Hino T, Ohizumi Y. Eudistomin derivatives, novel phosphodiesterase inhibitors: synthesis and relative activity. J Pharm Pharmacol. 1988; 40: 62-63.
Nakamura Y, Kobayashi J, Gilmore J, Mascal M, Rinehart KL, Nakamura H, Ohizumi Y. Bromo-eudistomin D, a novel inducer of calcium release from fragmented sarcoplasmic reticulum that causes contractions of skinned musce fibers. J Biol Chem 1986; 261: 4139-4142.
Ohizumi Y, Matsunaga K, Nakatani K, Kobayashi J. Potent stimulation of myofilament force and ATPase activity of skeletal muscle by eudistomin M, a novel Ca(++)-sensitizing agent from a Caribbean tunicate. J Pharmacol Exp Ther. 1998; 285: 695-699.
Rashid MA, Gustafson KR, Boyd MR. New cytotoxic N-methylated beta-carboline alkaloids from the marine ascidian Eudistoma gilboverde. J Nat Prod. 2001; 64: 1454-1456.
Schupp P, Poehner T, Edrada R, Ebel R, Berg A, Wray V, Proksch P. Eudistomins W and X, two new beta-carbolines from the micronesian tunicate Eudistoma sp. J Nat Prod. 2003; 66: 272-275.
Wang W, Nam SJ, Lee BC, Kang H. Beta-carboline alkaloids from a Korean tunicate Eudistoma sp. J Nat Prod. 2008; 71: 163-166.
Yamagishi H, Matsumoto K, Iwasaki K, Miyazaki T, Yokoshima S, Tokuyama H, Fukuyama T. Synthesis of Eudistomin E. Synfacts 1009(1): 014. DOI: 10.1055/s-0028-1087231
Yamagishi H, Matsumoto K, Iwasaki K, Miyazaki T, Yokoshima S, Tokuyama H, Fukuyama T. Synthesis of eudistomin C and E: Improved preparation of the indole unit. Org Lett 2008; 10: 2369-2372.
Zheng J, Zhang Z, Zhao L, Sha X, Dong X, Wen R. Synhthesis of 1,2,3,4-tetrahydroeudistomin U derivatives and preliminary in vitro antitumor evaluation. Pharmac Biol 2008; 46: 273-278.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=317