Destruxiny: cyklohexadepsipeptidy entomopatogenních hub
Publikováno: Středa, 24.02. 2010 - 08:59:06

Destruxiny: cyklohexadepsipeptidy entomopatogenních hub

Jiří Patočka

 

     Entomopatogenní houby jsou v poslední době velmi studovanou skupinou mikroorganismů. Protože jsou schopny vyvolat onemocnění hmyzu, jsou studovány zejména jako vhodní přirození nepřátelé škodlivého hmyzu. Prakticky každý druh hmyzu je napadán nějakým druhem mikroskopické entomopatogenní houby, proto boj se škodlivým hmyzem může být velmi selektivní, zaměřený pouze na cílovou skupinu, aniž by byli postižení jedinci jiného druhu. Taková biologická  ochrana je velmi účinná a ekologická, proto je vhodné ji aplikovat např. v chráněných oblastech a ekologicky cenných lokalitách.     Standardní biopreparáty konstruované na bázi hub B. bassiana, P. fumosoroseus  nebo V. lecanii jsou již v zahraničí komerčně dostupné a jsou využívány v programech biologické ochrany různých zemědělských plodin a kultur. Entomopatogenní houba druhu Beauveria bassiana je používaná v ochraně proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus).
Využívání tohoto biopreparátů v boji lýkožroutem je rozšířeno zejména v Německu, Švýcarsku a Rakousku, experimentují s ním však i další země, včetně České republiky. V roce 2007 byl takovýto biopreparát použit i na vybrané lokalitě NP Šumava (Landa et al. 2007).
     Entomopatogenní houby jsou však i zdrojem zajímavých molekul, mezi nimiž vynikají cyklické depsipeptidy (Krasnoff et al. 1996). Jako depsipeptidy jsou označovány takové peptidy, v nichž je jedna nebo více peptidických vazeb –CO-NH-  nahrazeno vazbou esterovou –CO-O-. Jednou z takových skupin cyklických depsipetidů u entomopatogenních hub jsou např. delší dobu známé destruxiny (Krasnoff et al. 1996). Ty vykazují insekticidní aktivitu (Hu eet al. 2009) a jsou zřejmě významným faktorem virulence entomopatogenních hub. V současné době je známo již několik desítek přirozeně se vyskytujících destruxinů (Žabka a Jegorov 2002).

Literatura
Hu QB, An XC, Jin FL, Freed S, Ren SX. Toxicities of destruxins against Bemisia tabaci and its natural enemy, Serangium japonicum. Toxicon 2009; 53: 115-121.
Krasnoff  SB, Gibbon DM, Belofsky GN, Gloer KB, Gloer JB. New destruxins from the entomopathogenic fungus Aschersonia sp. J Nat Prod 1996; 59: 485–489.
Landa Z, Křenová Z, Vojtěch O. Využití houby Beauveria bassiana v ochraně proti lýkožroutu smrkovému. Lesnická práce 2007; 10: 14-15.
Landa Z, Horňák P, Bursová E. Entomopatogenní houby asociované s lýkožroutem smrkovým Ips typographus L. (Coleoptera, Scolytidae) v oblasti NP a CHKO Šumava. Aktuality Šumavského výzkumu 2001; 124-128.
Žabka M, Jegorov A. Návrat houby, jež dala vzniknout jménu trichotheceny. Chem Listy 2002; 96: 607-610Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=298