Berkelová kyselina, sekundární metabolit extremofilní mikromycety
Publikováno: Úterý, 09.02. 2010 - 18:15:02
Téma: prof Patočka


Berkelová kyselina, sekundární metabolit extremofilní mikromycety

 

Jiří Patočka

 

     Kyselina berkelová je příkladem sekundárního metabolitu extremofilního mikroorganismu (Stierle et al. 2007). Mnohé organismy žijí v extrémních podmínkách (extremofilové), které jsou pro ostatní organismy neslučitelné ze životem (Patočka 2009). Extremofilní organismus je ten, který prospívá v extrémních podmínkách. Na Zemi žije řada organismů, kteří si v ničem nezadají s mimozemšťany v sci-fi. Tolerují prostředí pro ostatní tvory smrtelně nebezpečná. Žijí v roztocích jedovatých chemikálií, kyselin a hydroxidů, v jaderných reaktorech či enormních teplotách. Žijí na stejné planetě jako my a přesto jsou nám tak cizí, že nad nimi rozum zůstává stát. Takovým extremofilem je i dosud blíže nedefinovaná slizovitá mikromyceta Penicillium, vegetující v jezeře, které vzniklo zatopením opuštěného povrchového dolu na měď. Toto jezero zvané Berkeley Pit Lake v americké Montaně, je největším jedovatým jezerem na světě (1,6 km, hloubka 270 m). Jedná se o pozůstatek měděného dolu (1955 až 1982). Jeho voda je kyselá (pH = 2,5), s vysokým obsahem mědi (187 ppm), arsenu, kadmia a zinku.       Kyselina berkelová je spiroketalem nového typu (Zhou a Snider 2007). V Národním ústavu pro výzkum rakoviny v USA bylo zjištěno, že kyselina berkelová již v nanomolárních koncentracích inhibuje růst buněčných linií ovariálního nádoru OVCAR-3 (Stierle et al. 2006). Na konferenci Solvias Sciene Day 2009, pořádané koncem roku 2009 v Basileji bylo referováno, že kyselina berkelová je inhibitorem metaloproteináz. Kyselina berkelová a některé její deriváty již byly připraveny synteticky v laboratoři (Buchgraber et al. 2008; Wu et al. 2009; Sperry et al. 2010) a v současné době jsou testovány jako látky s potenciálním protinádorovým účinkem (Huang a Pettus 2008; Bender et al. 2009).
     Extremofilní mikromyceta Penicillium z jezera Berkeley Pit Lake je zdrojem i dalších originálních biomolekul (Stierle et al. 2004, 2007).

Literatura
Bender CF, Yoshimoto FK, Paradise CL, De Brabander JK. A concise synthesis of berkelic acid inspired by combining the natural products spicifernin and pulvilloric acid. J Am Chem Soc. 2009; 131: 11350-11352.
Buchgraber P, Snaddon TN, Wirtz C, Mynott R, Goddard R, Fürstner A. A synthesis-driven structure revision of berkelic acid methyl ester. Angew Chem Int Ed Engl. 2008; 47: 8450-8454.
Huang Y, Pettus TR. A Cycloaddition Strategy for Use toward Berkelic Acid, an MMP Inhibitor and Potent Anticancer Agent Displaying a Unique Chroman Spiroketal Motif. Synlett. 2008; 9: 1353-1356.
PatočkaJ. Extrémní organismy a jejich sekundární metabolity. Krajský seminář klivké biochemie, Hradec Králové, 15.12.2009.
Solvias Science Day 2009. Chimia 2009; 63: 885-887.
Sperry J, Harris EBJ, Brimble MA. Total synthesis and absolute configuration of (-)-berkeleyamide A. Org Lett 2010; 12: 420-423.    
Stierle AA, Stierle DB, Kelly K. Berkelic acid, a novel spiroketal with selective anticancer activity from an acid mine waste fungal extremophile. J Org Chem. 2006; 71: 5357-5360.
Stierle DB, Stierle AA, Hobbs JD. Berkeleydione and berkeleytrione, new bioactive metabolites from an acid mine organism. Org Lett 2004; 6: 1049-1052.
Stierle DB, Stierle AA, Patacini B. The berkeleyacetals, three meroterpenes from a deep water acid mine waste Penicillium. J Nat Prod 2007; 70: 1820-1823.
Wu X, Zhou J, Snider BB. Synthesis of (-)-berkelic acid. Angew Chem Int Ed Engl. 2009; 48: 1283-1286.
Zhou J, Snider BB. Biomimetic synthesis of the tetracyclic core of berkelic acid.  Org Lett. 2007; 9: 2071-2074.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=295