Calothrixiny, indolfenanthrenové toxiny cyanobakterií
Publikováno: Neděle, 01.11. 2009 - 09:38:16
Téma: prof Patočka


Calothrixiny, indolfenanthrenové toxiny cyanobakterií

Jiří Patočka

 

     Calothrixiny A a B jsou bioaktivní metabolity cyanobakterie Calothrix sp. Tyto vláknité sinice jsou v přírodě značně rozšířené (Sobczyk et al. 1993) a těší se velkému zájmu biologů i chemiků (Shalini et al. 2009). Calothrixiny již v nanomolárních koncentracích blokují růst lidských rakovinných HeLa buněk (Xinxin et al. 2003). Jedná se o indolfenanthrenové alkaloidy (Doan et al. 2000), které jsou přístupné synteticky (Kelly et al. 2000).     Calothrixiny inhibují bakteriální RNA-polymerázu (Doan et al. 2001) a pro jejich účinek je důležitá chinonová struktura a schopnost vstupovat do oxidačně-redukčních reakcí (Bernardo et al. 2004, 2007). Calothrixiny A a B také představují nový typ inhibitorů lidské DNA-topoisomerázy I (Khan et al. 2009), enzymu, který umožňuje přechod dvouřetězcové DNA z jednoho prostorového uspořádání do jiného prostorového uspořádání, a to tak, že přeruší jedno z vláken DNA, tím umožní daný přechod a vlákno opět spojí.

Literatura
Bernardo PH, Chai CL, Heath GA, Mahon PJ, Smith GD, Waring P, Wilkes BA Synthesis, electrochemistry, and bioactivity of the cyanobacterial calothrixins and related quinones. J Med Chem. 2004; 47: 4958-4963.
Bernardo PH, Chai CL, Le Guen M, Smith GD, Waring P. Structure-activity delineation of quinones related to the biologically active Calothrixin B. Bioorg Med Chem Lett. 2007; 17: 82-85.
Doan NT, Rickards RW, Rotschild JM, Smith GD. Allelopathic actions of the alkaloid 12-epi-hapalindole E isonitrile and calothrixin A from cyanobacteria of the genera Fischerella and Calothrix. J Appl Phycol 2000; 12: 409-416.
Doan NT, Stewart PR, Smith GD. Inhibition of bacterial RNA polymerase by the cyanobacterial metabolites 12-epi-hapalindole E isonitrile and calothrixin A. FEMS Microbiol Lett. 2001; 196: 135-139.
Kelly TR, Zhao Y, Cavero M, Torneiro M. Synthesis of the potent antimalarials calothrixin A and B. Org Lett. 2000; 2: 3735-3737.
Khan QA, Lu J, Hecht SM. Calothrixins, a New Class of Human DNA Topoisomerase I Poisons ( perpendicular). J Nat Prod. 2009 Feb 9. [Epub ahead of print].
Shalini S, Dhar DW, Gupta RK. Morphological and physicochemical characterisatuion of Calothrix strains. Acta Bot Hung 2009; 51: 195-216.
Sobczyl A, Schyns G, Tandeu de Marsac N, Houmard J. Transduction of the light signal during complementary chromatic adaptation in the cyanobacterium Calothrix sp. PCC 7601: DNA-binding proteins and modulation by phosphorylation. EMBO J 1993; 12: 997-1004.
Xinxin C, Smith G, Waring P. Human cancer cell (Jurkat) killing by the cyanobacterial metabolite calothrixin A. J Appl Phycol 2003; 15: 269-277.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=262