Xestochinon: přírodní model pro syntetická antimalarika
Publikováno: Neděle, 30.08. 2009 - 07:06:57
Téma: prof Patočka


Xestochinon: přírodní model pro syntetická antimalarika

Jiří Patočka

 

     Chinony patří mezi látky, které jsou v přírodě bohatě zastoupeny a jsou biologicky velmi aktivní. Takovýn chinonem je i xestochinon isolovaný z  mořské houby Xestospongia sapra (Kobayashi et al. 1991a). Látka má kardiotonický efekt, na isolovaných srdečních předsíních vykazuje inotropní účinek (Kobayashi et al. 1991b) a představuje nový typ kardiotonických látek (Ohizumi 1992). Inhibuje také onkoprotein pp60v-src, onkogenní tyrosin-specifickou proteinkinázu, produkovanou virem Rousova sarkomu (Lee et al. 1992), aktivuje ATPázu kosterních svalů modifikací sulfhydrylové skupiny myosinu (Sakamoto et al. 1995) a vyplavuje Ca2+ ze sarkoplasmatického retikula svalových buněk (Ito et al. 1999).     Nedávno byly zjištěny antifungální účinky xestochinonu (Nakamura et al. 2005) a prokázán jeho antimalarický potenciál (Laurent et al. 2006). Syntetické deriváty xestochinonu by mohly být novými nadějnými léčivy malárie (Gademann a Kobylinska 2009).

Literatura
Gademann K, Kobylinska J. Antimalarial natural products of marine and freshwater origin. Chem Rec. 2009; 9: 187-198.
Ito M, Hirata Y, Nakamura H, Ohizumi Y. Xestoquinone, isolated from sea sponge, causes Ca(2+) release through sulfhydryl  modification from skeletal muscle sarcoplasmic reticulum. J Pharmacol Exp Ther. 1999; 291: 976-981.
Kobayashi M, Muroyama A, Nakamura H, Kobayashi J, Ohizumi Y. Xestoquinone, a novel cardiotonic agent activates actomyosin ATPase to enhance contractility of skinned cardiac or skeletal muscle fibers. J Pharmacol Exp Ther. 1991a; 257: 90-94.
Kobayashi M, Nakamura H, Kobayashi J, Ohizumi Y. Mechanism of inotropic action of xestoquinone, a novel cardiotonic agent isolated from a sea sponge. J Pharmacol Exp Ther. 1991b; 257: 82-89.
Laurent D, Jullian V, Parenty A, Knibiehler M, Dorin D, Schmitt S, Lozach O, Lebouvier N, Frostin M, Alby F, Maurel S, Doerig C, Meijer L, Sauvain M. Antimalarial potential of xestoquinone, a protein kinase inhibitor isolated from  a Vanuatu marine sponge Xestospongia sp. Bioorg Med Chem. 2006; 14: 4477-4482.
Lee RH, Slate DL, Moretti R, Alvi KA, Crews P. Marine sponge polyketide inhibitors of protein tyrosine kinase. Biochem Biophys Res Commun. 1992; 184: 765-772.
Nakamura M, Kakuda T, Qi J, Hirata M, Shintani T, Yoshioka Y, Okamoto T, Oba Y, Nakamura H, Ojika M. Novel relationship between the antifungal activity and cytotoxicity of marine-derived metabolite xestoquinone and its family. Biosci Biotechnol Biochem. 2005; 69: 1749-1752.
Ohizumi Y. Novel types of cardiotonic drugs. [Article in Japanese] Nippon Yakurigaku Zasshi. 1992; 100: 259-269.
Sakamoto H, Furukawa K, Matsunaga K, Nakamura H, Ohizumi Y. Xestoquinone activates skeletal muscle actomyosin ATPase by modification of the specific sulfhydryl group in the myosin head probably distinct from sulfhydryl groups SH1 and SH2. Biochemistry. 1995; 34: 12570-12575.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=249