VacA toxin a vředová choroba žaludku
Publikováno: Úterý, 28.07. 2009 - 11:20:32
Téma: prof Patočka


VacA toxin a vředová choroba žaludku

Jiří Patočka

 

     Helicobacter pylori, gram-negativní bakterie, která u lidí kolonizuje žaludek, produkuje

toxin známý jako VacA toxin (vakuolizující toxin). Tento toxin byl identifikován na

 základě jeho schopnosti vytvářet vakuoly v kultuře žaludečních epiteliálních buněk. Novější

studie ukazují, že VacA toxin je schopen vyvolat i další zněny v epiteliálních buňkách a také

že napadá různé typy buněk imunitního systému. VacA toxin je však pouze jedním z více

virulentních proteinových faktorů, které H. pylori produkuje (Gao et al. 2009), i když zřejmě

jeden z nejdůležitějších  (Wada et al. 2004).      VacA toxin vyvolává in vitro masivní buněčnou vakuolizaci a podán sondou do žaludku pokusných zvířat způsobuje vředy a poškozuje žaludeční sliznici (Noda 2004). I bez ostatních virulentních faktorů je tedy schopen za určitých okolností vyvolat vředovou chorobu žaludku. Zřejmě je  k tomu ale nutná přítomnost specifického receptoru, protože když byl vacA toxin  podán myším, kterým chyběl tyrozinfosfatázový receptor typu Z (Ptprz), k poškození žaludeční sliznice nedošlo (Noda 2004). VacA toxin má strukturu membránového anion-selektivního kanálu, který je tvořen hexamerem toxinu (Kim et al. 2005). Vakuoly vznikají uvnitř buněk v místě endosomových kompartmentů zásahem do cytoskeletu buňky. Místem této interakce je protein o velikosti 54 kDa (VIP54), který je součástí intermediárních filament (Bernard et al. 2000).
     Znalost mechanismu účinku je velmi důležitá pro boj s bakterií H. pylori, klasifikovanou jako kancerogen 1. třídy. Touto bakterií je nakažena téměř polovina světové populace a je přítomna u  90-95% pacientů s duodenálním vředem a u 60-80% pacientů s žaludečním vředem (Atherton 2006). Infekce H. pylori je spojována s výskytem funkční dyspepsie a souvisí se vznikem rakoviny žaludku a MALT lymfomu žaludku (Hatakeyama 2009).

Literatura
Atherton JC. The pathogenesis of Helicobacter pylori-induced gastro-duodenal diseases. Annu Rev Pathol 2006; 1: 63-96.
Bernard de M, Moschioni M, Napolitani G, Rappuoli R,Montecucco C The VacA toxin of Helicobacter pylori identifies a new intermediate filament-interacting protein. EMBO J 2000; 19: 48–56.
Gao L, Weck MN, Michel A, Pawlita M, Brenner H. Association between chronic atrophic gastritis and serum antibodies to 15 Helicobacter pylori proteins measured by multiplex serology. Cancer Res 2009; 69: 2973-2980.
Hatakeyama M. Helicobacter pylori and gastric carcinogenesis. J Gastroenterol 2009; 44: 239-248.
Kim S, Chamberlain AK, Bowie JU. Membrane channel structure of Helicobacter pylori vacuolating toxin: role of multiple GXXXG motifs in cylindrical channels. Proc Natl Acad Sci U S A 2004; 101: 5988-5991.
Noda M. Receptor for VacA toxin and pathogenesis of gastric ulcer. [Article in Japan] Nippon Rinsho 2004; 62: 435-441.
Wada A, Yamasaki E, Hirayama T. Helicobacter pylori vacuolating cytotoxin, VacA, is responsible for gastric ulceration. J Biochem 2004; 136: 741-746.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=245