Symbiodinolid, čerstvá novinka mezi jedy
Publikováno: Středa, 22.04. 2009 - 09:38:54
Téma: prof Patočka


Symbiodinolid, čerstvá novinka mezi jedy

Jiří Patočka

 

     Název symbiodinolid získala látka izolovaná ze symbiotického blíže neidentifikovaného bičíkovce (obrněnky) (Dinoflagellata) Symbiodinium sp. (Kita et al. 2007). Jedná se nový typ 62-členného kyslíkatého makrolidu, s jediným atomem dusíku a s jedním atomem síry ve formě sulfátové skupiny. Celá molekula má planární  uspořádání a její struktura byla odvozena ze spekter a potvrzena syntézou (Takamura et al. 2008, 2009). Symbiodinolid lze zařadit do skupiny přírodních látek, u nichž je v jednom řetězci řazeno za sebou velké množství uhlíkových atomů (Oishi et al. 2006). Mezi takové látky patří např. i extrémě toxický palytoxin.     Symbiodinolid se váže na napěťově řízené kalciové kanály typu N, které otevírá již v koncentraci 7 nM. Tento typ kanálů je převážně na periferii, kde prostřednictvím autonomního nervového systému reguluje kardiovaskulární systém (Uneyama et al. 1999). Látky interagující s napěťově řízenými Ca2+ kanály typu N jsou studovány jako možná léčiva kardiovaskulárních chorob (Maltsev a Lakatta 2008).
     Historie symbiodinolidu je příliš krátká na to, abychom mohli předvídat, zda najde nějaké uplatnění. Byl teprve nedávno představen na 4. Korejsko-Japonském symposiu chemických biologů (Kwon et al. 2008) mezi přírodními látkami, od nichž se očekává, že nějaké uplatnění najdou. V každém případě se jedná o látku chemicky i farmakologicky zajímavou a její studium jistě přinese zajímavé výsledky.

Literatura
Kita M, Ohishi N, Konishi K, Kondo M, Koyama T, Kitamura M, Yamada K, Uemura D. Symbiodinolide, a novel polyol macrolide that activates N-type Ca2+ channel, from the symbiotic marine dinoflagellate Symbiodinium sp. Tetrahedron, 2007; 63: 6241-6251.
Kwon HJ, Lee CH, Osada H, Yoshida M, Imoto M. Hot springs and cool natural products. Nature Chemical Biology 2008; 4: 444 – 446.
Maltsev VA, Lakatta EG. Dynamic interactions of an intracellular Ca2+ clock and membrane ion channel clock underlie robust initiation and regulation of cardiac pacemaker function. Cardiovasc Res 2008; 77: 274-284.
Oshi N, Washida K, Kondo M, Koyama T, Yamada K, Kita M, Uemura D. Structure of symbiodinolide, a super-carbon-chain compound isolated from the symbiotic dinoflagellate Symbiodinium sp. Nippon Kagakkai Koen Yokoshu 2006; 86: 1374.
Takamura H, Ando J, Abe T, Murata T, Kadota I, Uemura D. Stereocontrolled synthesis of the C79–C96 fragment of symbiodinolide. Tetrahedron Lett 2008; 49: 4626-4629.
Takamura H, Kadonaga Y, Yamano Y, Han C,  Aoyama Y, Isao Kadota I, Uemura D. Synthesis and structural determination of the C33–C42 fragment of symbiodinolide. Tetrahedron Lett 2009; 50: 863-866.
Uneyama H, Takahara A, Wakamori M, Mori Y, Yoshimoto R, Uemura D. Pharmacology of N-type Ca2+ channels distributed in cardiovascular system
(Review). Int J Mol Med 1999 May; 3: 455-466.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=226