Avinosol – protinádorově účinný mořský meroterpenoid
Publikováno: Pátek, 03.04. 2009 - 08:57:29
Téma: prof Patočka


Avinosol – protinádorově účinný mořský meroterpenoid

Jiří Patočka

 

     Jako meroterpenoidy jsou označovány látky, v jejichž molekule lze najít polyketidovou a terpenoidní složku. Nacházíme je jako sekundární metabolity rostlin, hub a plísní. Často vykazují zajímavé biologické aktivity. Mnohé z nich jsou barevné a mají charakter pigmentů. Takovou látkou je i avinosol, isolovaný z mořské houby Dysidea sp. z okolí ostrova Nová Guinea (Diaz-Marrero et al. 2006).     Avinosol je prvou v přírodě nalezenou látkou, která je konjugátem meroterpenoidu s nukleosidem (Blunt et al. 2008). Avinosol zasahuje do procesu angiogeneze, v němž původní vaskulatura expanduje a remodeluje se tak, že vytváří síť velkých a malých cév, které se mohou vzájemně propojovat, větvit a vytvářet nový cévní systém. Angiogeneze hraje významnou úlohu v růstu nádorového ložiska a tvorbě metastáz. Avinosol zasahuje na dosud neznámém místě angiogenní kaskády a tvorbu nových cév tak blokuje (Diaz-Marrero et al. 2008). Antiangiogenní vlastnosti avinosolu činí z látky potenciální lék proti rakovině.
Literatura
Blunt JW, Copp BR, Hu W-P, Munro MHG, Northcote PT, Prinsep MR. Matone natural products. Nat Prod Rep 2008; 25: 35-94.
Diaz-Marrero AR, Austin P, Van Soest R, Matainaho T, Roskelley CD, Roberge M,Andersen RJ. Avinosol, a meroterpenoid-nucleoside conjugate with antiinvasion activity isolated from the marine sponge Dysidea sp. Org Lett. 2006; 8: 3749-3752.
Diaz-Marrero AR, Gray CA, McHardy L, Warabi K, Roberge M, Andersen RJ. Antiangiogenic alkaloids from marine organisms. In: Fattorusso E, Taglialatela-Scafati O. Ed.: Modern Alkaloids. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008. ISBN: 9783527315215Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=223