Symbioimin a neosymbioimin
Publikováno: Sobota, 28.02. 2009 - 12:47:08
Téma: prof Patočka


Symbioimin a neosymbioimin

Jiří Patočka

 

     Mořské obrněnky rodu Symbiodinium, které vstupují do endosymbiózy s četnými bezobratlými, např. tvrdými korály či hlísty, jsou zajímavou skupinou fotosyntetických prvoků s unikátní genetickou výbavou. Unikátní jsou i amfoterní iminiové sloučeniny symbioimin a neosymbioimin, které byly nedávno izolovány z obrněnek Symbiodinium sp. japonskými autory (Kita et al. 2004). V jejich molekule je 6,6,6-tricyklické iminiové uskupení s arylsulfátovou částí (Kita et al. 2005).     Symbioimin inhibuje diferenciaci buněk RAW264 na osteoklasty (EC50 = 44 μM) a již v koncentracích 10 μM inhibuje aktivitu cyclooxygenázy-2, je to tedy potenciální antiresorptivní a protizánětlivé léčivo. Významná je zejména skutečnost, že inhibuje osteoklastogenézu a představuje tak látku s možným využitím v prevenci a terapii osteoporózy u žen v menopauze (Kita et al. 2006). Takových přírodních látek schopných regulovat diferenciaci osteoklastů již bylo nalezeno více (Woo et al. 2008) a mohly by přinést užitek při terapii osteoporózy. Protizánětlivý účinek symbioiminu by také mohl být významný (Abad et al. 2008).
     Prvá syntéza racemického symbioiminu byla realizována v roce 2005 (Snider a Che 2005) a další pak v roce 2006 (Zou et al. 2006, Varseev a Maier 2006), enantioselektivní syntéza o rok později (Kim a Thomson 2007).
     Další zajímavou biologicky aktivní látkou izolovanou z obrněnek Symbiodinium je polyolový 62-členný makrolid symbiodinolid, který aktivuje kalciové kanály typu N (Kita et al. 2007). Strukturně je blízký zooxanthellatoxinům.

Literatura
Abad MJ, Bedoya LM, Bermejo P. Natural marine anti-inflammatory products. Mini Rev Med Chem 2008; 8: 740-754.
Kim J, Thomson RJ.  Enantioselective total synthesis of the osteoclastogenesis iunhibitor (+)-symbioimine. Angewandte Chemie Int ed 2007; 119: 3164-3166. Tetrahedron 2007; 63: 6241-6251.
Kita M, Kondo M, Koyama T, Yamada K, Matsumoto T, Lee KH, Woo JT, Uemura D. Symbioimine exhibiting inhibitory effect of osteoclast differentiation, from the  symbiotic marine dinoflagellate Symbiodinium sp. J Am Chem Soc 2004; 126: 4794-4795.
Kita M, Ohishi N, Konishi K, Kondo M., Koyama T, Kitamura M, Yamada K, Uemura D. Symbiodinolide, a novel polyol macrolide that activates N-type Ca2+ channel, from the symbiotic marine dinoflagellate Symbiodinium sp.
Kita M, Ohishi N, Washida K, Kondo M, Koyama T, Yamada K, Uemura D. Symbioimine and neosymbioimine, amphoteric iminium metabolites from the symbiotic marine dinoflagellate Symbiodinium sp. Bioorg Med Chem 2005; 13: 5253-5258.
Kita M, Sakai E, Uemura D. Pursuit of Novel Bioactive Marine Metabolites. J Synt Org Chem (Japan) 2006; 64: 471-480.
Snider BB, Che Q. Synthesis of (±)-deoxysymbioimine using an intramolecular Diels-Alder reaction with an N-alkoxycarbonyl 2,3-dihydropyridinium cation as the dienophile. Angew Chem Int Ed 2005; 118: 946-949. J Pharm Sci 2008; 106: 547-554.
Varseev GN, Maier ME. Total synthesis of (+/-)-symbioimine. Angew Chem Int Ed 2006; 45: 4767-4771.
Woo J-T, Yonezawa T, Cha B-Y, Teruya T, Nagai K. Pharmacological topics of bone metabolism: Antiresorptive microbial compounds that inhibit osteoclast differentiation, function, and survival.  J Pharmacol Sci 2008; 106: 547-554.
Zou Y, Che Q, Snider BB. Total Synthesis of (±)-Symbioimine. Org Lett 2006; 8: 5605-5608.
 
 

Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=219