Sporidesmin A
Publikováno: Pátek, 20.02. 2009 - 16:40:49
Téma: prof Patočka


Sporidesmin A

Jiří Patočka

 

     Sporidesmin A je mykotoxin produkovaný všudypřítomným saprofytem Pithomyces chartarum, vláknitou mikroskopickou houbou, která se vyskytuje na pastvinách a vyvolává faciální ekzém a poškození jater u ovcí.     P. chartarum je jedna z mála plísní, která obsahuje významné množství mykotoxinů ve spórách. Toxické spory se mohou dostat do dýchacího ústrojí a na povrch těla exponovaných zvířat nebo lidí, odkud se toxiny vstřebají do celého organismu. Plíseň je téměř všudypřítomná (Cole a Cox 1981), nedávno byla např. nalezena na Slovensku v potravinářské pšenici (Dovičičová et al. 2007).
      Sporidesmin A způsobuje vážné poškození jater a u přežvýkavců pasoucích se na infikovaných pastvinách vyvolává faciální ekzém (Pinto et al. 2005; Van Wuijckhuise et al. 2006; Ozmen et al. 2008), známý jako pithomykotoxikóza. Nejčastěji jsou intoxikovány ovce. Mechanismus toxického účinku sporidesminu A spočívá v narušení funkcí buňky tím, že tento epidithiopiperazinodion oxiduje cystein v jejich klíčových proteinech (Srinivasan et al. 2006).
      Toxicita sporidesminu pro kozy a ovce při orálním podání je vysoká, LD50 = 1 mg/kg (Peters a Mortimer  1970), laboratorní zvířata jsou méně citlivá. LD50 pro myš při p.o. podání je 23,6 mg/kg (Hohenboken et al. 2000), ale při i.v. podání pouze 1 mg/kg (CRC 1980).

Literatura
Cole RJ, Cox RH. Handbook of Toxic Fungal Metabolites. Academic Press, London 1981, 937 p.
CRC Handbook of Antibiotic Compounds," Vols.1- , Berdy, J., Boca Raton, FL, CRC Press, 1980, Vol. 4(1), P. 175.
Dovičičová M, Labuda R, Tančinová D. An isolation of Pithomyces chartarum from wheat grains. Proceedings of the MICROMYCO 2007, NOVÁKOVÁ, A. (Ed.): pp. 5-8. ISB BC AS CR, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-86525-10-5
Hohenboken WD, Robertson JL, Blodgett DJ, Morris CA, Towers NR. Sporidesmin-induced mortality and histological lesions in mouse lines divergently selected for response to toxins in endophyte-infected fescue. J Anim Sci. 2000; 78: 2157-2163.
Ozmen O, Sahinduran S, Haligur M, Albay MK. Clinicopathological studies on facial eczema outbreak in sheep in Southwest Turkey. Trop Anim Health Prod. 2008; 40: 545-551.
Peters JA, Mortimer PH. Sporidesmin poisoning in sheep. The effects on lipid and bile acid metabolism as  reflected in serum. Res Vet Sci. 1970; 11: 183-188.
Pinto C, Santos VM, Dinis J, Peleteiro, MC, Fitzgerald JM, Hawkes AD, Smith BL. Pithomycotoxicosis (facial eczema) in ruminants in the Azores, Portugal. J Brit Vet Ass 2005; 157: 805-807.
Srinivasan U, Bala A, Jao SC, Starke DW, Jordan TW, Mieyal JJ. Selective inactivation of glutaredoxin by sporidesmin and other epidithiopiperazinediones. Biochemistry. 2006; 45: 8978-8987.
Van Wuijckhuise L, Snoep J, Cremers G, Duvivier A, Groeneveld A, Ottens W,Van Der Sar  S. First case of pithomycotoxicosis (facial eczema) in the Netherlands. Tijdschrift voor Diergeneeskunde 2006; 131: 858-861.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=218