Thiocoralin – protinádorové antibiotikum
Publikováno: Sobota, 14.02. 2009 - 08:37:20
Téma: prof Patočka


Thiocoralin – protinádorové antibiotikum

Jiří Patočka

 

      Thiocoralin byl izolován v roce 1997 (Bergamaschi et al. 1997, Romero et al. 1997, Perez Baz et al. 1997) z mycelia Micromonospora marina. L-13-ACM2-092. Jedná se o cyklický thiodepsid s protinádorovou aktivitou, vykazující silnou cytotoxicitu proti buněčným liniím P-388, A-549, MEL-28, LoVo a SW620 s antimikrobiální aktivitou proti Gram-pozitivním bakteriím. Látka se váže na DNA, inhibuje syntézu RNA (Romeo et al. 1997) a zastavuje buněčné dělení v S-fázi (Erba et a. 1999).



       V roce 2004 byla zahájena prvá fáze klinického zkoušení thiocoralinu (Brandon et al. 2004), u kterého již mezitím byla prokázána protinádorová aktivita u 12 rakovinných buněčných linií (Negri et al. 2007). Thiocoralin interaguje s DNA jako interkalátor a to jako interkalátor dvojitý, což znamená, že se vmezeřuje do šroubovice DNA na dvou různých místech (Negri et al.  2007) a brání tak její replikaci (Erba et al. 1999).

Literatura
Bergamaschi D, Faretta M, Ronzoni S, Taverna S, De Feudis P, Bonfanti M, Guidi G, Faircloth M, Jimeno J, D'Incalci M, Erba E. Flow cytometric analysis of cell cycle phase perturbations induced by Thiocoraline, a new marine-derived anticancer compound. Eur J Histochem. 1997; 41 Suppl 2: 63-64.
Brandon EF, Sparidans RW, Meijerman I, Manzanares I, Beijnen JH, Schellens JH. In vitro characterization of the biotransformation of thiocoraline, a novel marine anti-cancer drug. Invest New Drugs. 2004; 22: 241-251.
Erba E, Bergamaschi D, Ronzoni S, Faretta M, Taverna S, Bonfanti M, Catapano CV,  Faircloth G, Jimeno J, D'Incalci M. Mode of action of thiocoraline, a natural marine compound with anti-tumor activity. Br J Cancer. 1999; 80: 971-980.
Negri A, Marco E, García-Hernández V, Domingo A, Llamas-Saiz AL, Porto-Sandá S, Riguera R, Laine W, David-Cordonnier MH, Bailly C, García-Fernández LF, Vaquero JJ, Gago F. Antitumor activity, X-ray crystal structure, and DNA binding properties of thiocoraline A, a natural bisintercalating thiodepsipeptide. J Med Chem. 2007; 50: 3322-3333.
Perez Baz J, Cañedo LM, Fernández Puentes JL, Silva Elipe MV.  Thiocoraline, a novel depsipeptide with antitumor activity produced by a marine Micromonospora. II. Physico-chemical properties and structure determination. J Antibiot (Tokyo). 1997; 50: 738-741.
Romero F, Espliego F, Pérez Baz J, García de Quesada T, Grávalos D, de la Cykle F, Fernández-Puentes JL. Thiocoraline, a new depsipeptide with antitumor activity produced by a marine Micromonospora. I. Taxonomy, fermentation, isolation, and biological activities. J Antibiot (Tokyo). 1997; 50: 734-737.







Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=217