Agomelatin
Publikováno: Úterý, 09.12. 2008 - 08:43:50
Téma: prof Patočka


Agomelatin

Jiří Patočka

 

     Agomelatin je synteticky připravená látka, svou chemickou strukturou velmi blízká melatoninu, hormonu produkovanému u savců epifýzou. Ten je v této žláze syntetizován z neuromediátoru serotoninu a jeho následnou O-methylací. Tvorba melatoninu v průběhu dne kolísá, nejvyšší je v noci. Denní rytmus tvorby melatoninu je řízen biologickými hodinami umístěnými ve dvou shlucích nervových buněk, zvaných suprachiazmatická jádra. Hladina melatoninu je spojena se spánkovou aktivitou a místem působení tohoto hormonu jsou specifické melatoninové receptory v mozku.     Agomelatin představuje nové antidepresivum s jedinečným farmakologickým profilem (San a Arranz 2008). Na rozdíl o tricyklických antidepresiv a selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu  (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRI), působí agomelatin agonisticky na melatoninové receptory a antagonisticky na serotoninové receptory. Účinek agomelatinu na melatoninové receptory obou typů (MT-1 a MT-2) je obdobný jako u melatoninu, ale je dlouhodobější. Antagonistické působení agomelatinu na serotoninové receptory 5-HT2B a 5-HT2C vede ke zvýšení koncentrace noradrenalinu a dopaminu v hipokampu a frontální kůře mozku.
     Výsledkem působení agomelatinu v CNS je jeho antidepresivní účinek a to i u těžkých depresí, kde dosavadní terapie je jen málo účinná (Dolder et al. 2008). To prokázaly již preklinické studie provedené na široké škále zvířecích modelů deprese, ale zejména klinické studie na pacientech s depresivní poruchou (Kennedy a Emsley 2006). V těchto klinických studiích se ukázal agomelatin jako velmi účinné a bezpečné antidepresivum s minimem nežádoucích účinků a nízkým rizikem interakcí s jinými léky (Stein et al. 2008).
     Agomelatin je prvým představitelem nové skupiny psychofaramak s melatoninergním a serotoninergním působením, označovaných jako MASSA (Melatonergic And Specific Serotonergic Antidepressants). Zahájil nový směr vývoje účinných a dobře tolerovaných atypických antidepresiv (Švestka 2005; Howland 2007).
Literatura
Dolder CR, Nelson M, Snider M. Agomelatine treatment of major depressive disorder. Ann Pharmacother 2008; 42: 1822-1831.
Howland RH. Agomelatine: a novel atypical antidepressant. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv 2007; 45: 13-17.
Kennedy SH, Emsley R. Placebo-controlled trial of agomelatine in the treatment of major depressive disorder. Eur Neuropsychopharmacol 2006; 16: 93-100.
San L, Arranz B. Agomelatine: a novel mechanism of antidepressant action involving the
melatonergic and the serotonergic system. Eur Psychiatry 2008; 23: 396-402.
Stein DJ, Ahokas AA, de Bodinat C. Efficacy of agomelatine in generalized anxiety disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychopharmacol 2008; 28: 561-566.
Švestka J. Agomelatin – nové melatonergní a serotoninergní antidepresivum. Psychiatrie 2005; 9: 303-310.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=202