Bruceantin
Publikováno: Sobota, 27.09. 2008 - 23:03:56
Téma: prof Patočka


Bruceantin

Jiří Patočka    

     Bruceantin je jedním z mnoha jedovatých triterpenů quassinoidního typu, který byl v roce 1972 izolován Morrisem Kupchanem a jeho splupracovníky (Kupchan et al. 1972) z  etiopského stromu Brucea antidysenterica Mill. Odvar z kůry tohoto stromu je domorodým obyvatelstvem již po celá staletí používán jako osvědčený prostředek při amébové úplavici. Nejúčinnější složkou kůry je právě bruceantin, který spolehlivě zabíjí původce nemoci, amébu Entamoeba histolytica (Gillin et al. 1982).

 

      Antiamebickou aktivitu však při testování vykazovalo dalších 17 quassinoidů izolavaných z kůry stromu. Byla u nich objevena  také antiamebická, antileukemická a cytotoxická aktivita (O'Neill et al. 1986).
     Toxicita bruceantinu u myši při i.p. podání vyjádřená hodnotou LD50 je 2,73 mg/kg, při i.v. podání 1,95 mg/kg a při p.o. podání 7,03 mg/kg. Cytotoxická aktivita bruceantinu a jemu podobných quassinoidů nabízí novou možnost v terapii některých typů nádorů (Anderson et al. 1991). Cytotoxickou účinnost quassinoidů lze vhodně modifikovat jejich chemickou modifikací, např. výměnou některých atomů vodíku za atomy fluoru (Ohno et al. 1997). Bruceantin se ukázal účinným lékem u mnohočetného myelomu (Cuendet et al. 2004) a svůj cytostatický účinek prokázal i u dalších typů nádorů (Cuendet a Pezzuto 2004). Koncem roku 2004 byla zahájena II. fázi klinického zkoušení bruceantinu u maligního melanomu (Arseneau et al. 2004).

Literatura
Anderson MM, O'Neill MJ, Phillipson JD, Warhurst DC. In vitro cytotoxicity of a series of quassinoids from Brucea javanica fruits against KB cells. Planta Med 1991; 57: 62-64.
Arseneau JC, Wolter JM, Kuperminc M, Ruckdeschel JC. A Phase II study of bruceantin (NSC-165,563) in advanced malignant melanoma. Invest New Drugs 2004; 1: 239-242.
Cuendet M, Christov K, Lantvit DD, Deng Y, Hedayat S, Helson L, McChesney JD,
Pezzuto JM. Multiple myeloma regression mediated by bruceantin. Clin Cancer Res. 2004; 10: 1170-1179.
Cuendet M, Pezzuto JM. Antitumor activity of bruceantin: an old drug with new promise. J Nat Prod 2004;67: 269-272.
Gillin FD, Reiner DS, Suffness M. Bruceantin, a potent amoebicide from a plant, Brucea antidysenterica. Antimicrobial Agent Chemother 1982; 22: 342-345.
Kupchan SM, Britton RW, Ziegler MF, Sigel CW. Bruceantin, a new potent antileukemic simaroubolide from Brucea antidysenterica. J Org Chem. 1973; 38: 178-179.
O'Neill MJ, Bray DH, Boardman P, Phillipson JD, Warhurst DC, Peters W, Suffness M. Plants as sources of antimalarial drugs: in vitro antimalarial activities of somequassinoids. Antimicrob Agents Chemother 1986; 30: 101-104.
Ohno N, Fukamiya N, Okano M, Tagahara K, Lee KH. Synthesis of cytotoxic fluorinated quassinoids. Bioorg Med Chem 1997; 5: 1489-1495.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=190