Neramexan
Publikováno: Neděle, 14.09. 2008 - 19:50:22
Téma: prof Patočka


Neramexan

Jiří Patočka

 

     Neramexan, 3-Amino-1,1,3,5,5-pentamethylcyklohexan (CAS 219819-59-0) je látka odvozená od memantinu a podobně jako memantin (Patočka 2001) je antagonistou NMDA receptorů. Glutamát je jedním z nejvýznamnějších neuropřenašečů  a přibližně polovina všech synapsí v mozku využívá tuto aminokyselinu k přenosu informací. Glutamát působí na membránových strukturách, nazývaných glutamátové receptory. Glutamátové receptory se podle způsobu řízení, aktivace a struktury dělí do tří skupin: NMDA, AMPA a kainátové receptory.     Právě glutamátové receptory typu NMDA (N-methyl-D-aspartátový receptor), na něž se v mozku váže neramexan, jsou důležité pro správný vývoj a fungování CNS. Všechna  neurodegenerativní onemocnění jako např. Parkinsonova  či Alzheimerova choroba, amyotrifická laterální skleróza, Huntingtonova chorea apod., jsou nějakým způsobem spjata s funkcí NMDA receptorů. K neuronálnímu poškození dochází nadměrnou stimulací NMDA receptorů a poškozená glutamátergní neurotransmise je zřejmě jedním z klíčových etiopatogenetických aspektů vzniku schizofrenie (Šťastný et al. 2001). Glutamátové a zejména pak NMDA receptory hrají klíčovou úlohu v činnosti mozku a všechny chemické substance, které funkci těchto receptorů ovlivňují, vykazují významnou farmakologickou aktivitu. Na jedné straně to mohou být účinné neurotoxiny, na druhé pak účinná léčiva zmíněných degenerativních chorob.
     Podobně neramexan, parciální nekompetitivní antagonista NMDA receptorů (Danyzs et al. 2002), mohl by se stát léčivem Alzheimerovy nemoci (Rammes a Schierloh 2006) (podobně jako memantin), ale jeho terapeutické využití by mohlo být mnohem širší. V současné době je o něm uvažováno jako o léčivu při abúzu alkoholu (Kotlinska et al. 2004; Bachteler et al. 2005), jako analgetiku (Klein et al. 2008), antidepresivu (Kos et al. 2006)  a nootropiku (Zoladz et al. 2006).
     V současné době je ve II. fázi klinického zkoušení randomizovaná, dvojitě slepá a placebem kontrolovaná studie využití neramexanu v terapii tinnitu (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00405886) a v začátku klinického zkoušení je multicentrická klinická studie alkoholové závislosti. linická studie u Alzheimerovy nemoci pokročila až do III. fáze, ale pro nevýznamný efekt neramexanu byla ukončena.

Literatura
Bachtler D, Econimidou D, Danysz W, Ciccocioppo R, Spanagel R. The effect of acamprosate and neramexane on cue-induced reinstatement of ethanol-seeking behavior in rat. Neuropsychopharmacology 2005; 30:1104-1110.
Danysz W, Parsons CG, Jirgensons A, Kauss V, Tillner J. Amino-alkyl-cyclohexanes as a novel class of uncompetitive NMDA receptor antagonists. Curr Pharmaceutical Design. 2002;8:835-843.
Klein T, Magerl W, Hanschmann A, Althaus M, Treede RD. Antihyperalgesic and analgesic properties of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist neramexane in a human surrogate model of neurogenic hyperalgesia. Europ J Pain. 2008;12:17-29.
Kos T, Legutko B, Danysz W, Samoriski G, Popik P. Enhancement of antidepressant-like effects but not brain-derived neurotrophic factor mRNA expression by the novel N-methyl-D-aspartate receptor antagonist neramexane in mice. J Pharmacol Expl Therap. 2006;318:1128-1136.
Kotlinska J, Biala G, Rafalski P, Bochenski M, Danysz W. Effect of neramexane on ethanol dependence and reinforcement. Eur J Pharmacol. 2004;503:95-98.
Patočka J. Memantin a jeho terapeutický potenciál u degenerativních poruch CNS. Psychiatrie 2001;6:35-40. http://www.tigis.cz/PSYCHIAT/PSYCH102/09.htm
Rammes G, Schierloh A. Neramexane (merz pharmaceuticals/forest laboratories). IDrugs. 2006;9:128-135.
Šťastný F, Pliss L, Bubeníková V. Úloha N-acetyl-aspartyl-glutamátu v modelu schizofrenie. Psychiatrie 2001;Suppl.3:10-14.
Zoladz PR, Campbell AM, Park CR, Schaefer D, Danysz W, Diamond DM. Enhancement of long-term spatial memory in adult rats by the noncompetitive NMDA receptor antagonists, memantine and neramexane. Pharmacol Biochem Behav. 2006;85:298-306.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=188